Gmina Płońsk 09 – 100 Płońsk  Ul. 19 – go Stycznia 39

tel. /0 23/ 662 56 35, 662 56 89, fax.  662 24 26

e-mail : zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

 

Płońsk, dnia 21.06.2011r.

 

ZP.271.7013.RZSL.02.2011

 

 

Do wszystkich Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

Dotyczy : Przetargu na rozbudowę budynku Zespołu Szkół w Lisewie, Gm. Płońsk

 

Realizacja projektu pn.: „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Lisewie, Gm. Płońsk” w ramach Priorytetu VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego Działania 7.2. „Infrastruktura służąca edukacji” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

 

Numer ogłoszenia: 157422 - 2011; data zamieszczenia: 14.06.2011

 

Odpowiadając na pytania z dnia 17.06.2011r. informujemy:

 

Pytanie :

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o zagospodarowanie terenu – w przedmiarach występują elementy zagospodarowania terenu, na które brak jest opisu i rysunków w dokumentacji technicznej.

Odpowiedź :

Informujemy, iż na Naszej stronie internetowej www.ugplonsk.bip.org.pl w zakładce Przetargi zostały umieszczone wszystkie dokumenty do tego przetargu.

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-06-22 11:58:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-06-22 11:58:01
  • Liczba odsłon: 96
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1907478]

przewiń do góry