Gmina Płońsk 09 – 100 Płońsk  Ul. 19 – go Stycznia 39

tel. /0 23/ 662 56 35, 662 56 89, fax.  662 24 26

e-mail : zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

 

Płońsk, dnia 22.06.2011r.

 

ZP.271.7013.RZSL.03.2011

 

 

Do wszystkich Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

 

Dotyczy : Przetargu na rozbudowę budynku Zespołu Szkół w Lisewie, Gm. Płońsk

 

Realizacja projektu pn.: „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Lisewie, Gm. Płońsk” w ramach Priorytetu VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego Działania 7.2. „Infrastruktura służąca edukacji” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

 

Numer ogłoszenia: 157422 - 2011; data zamieszczenia: 14.06.2011

 

Odpowiadając na pytania z dnia 17.06.2011r. informujemy:

 

Pytanie 1 :

Prosimy o wyjaśnienie, czy dołączone do Specyfikacji przedmiary są bezwzględnie obowiązujące, czy też stanowią element pomocniczy, zaś podstawą do obliczenia ceny jest dokumentacja projektowa?

 

Odpowiedź 1 :

Informujemy, że jeśli występują istotne różnice w dokumentacji projektowej i przedmiarach należy uzgodnić je z Zamawiającym.

Pytanie 2 :

Czy Wykonawca może samodzielnie zmieniać przedmiary bądź dopisywać pominięte w nich roboty, czy też każdorazowo zgłaszać Zamawiającemu braki i błędy w przedmiarach
i postępować zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego?

 

Odpowiedź 2 :

Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać przedmiary bądź dopisywać pominięte w nich roboty. Kwestie sporne należy uzgodnić z Zamawiającym.

 

Pytanie 3 :

Jakie w związku z tym będzie wynagrodzenie Wykonawcy: ryczałtowe czy kosztorysowe?

Odpowiedź 3 :

Wynagrodzenie Wykonawcy będzie kosztorysowe.

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-06-22 12:00:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-06-22 12:00:41
  • Liczba odsłon: 87
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1897536]

przewiń do góry