Gmina Płońsk 09 – 100 Płońsk  Ul. 19 – go Stycznia 39

tel. /0 23/ 662 56 35, 662 56 89, fax.  662 24 26

e-mail : zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

 

 

o szacunkowej wartości powyżej 14.000 euro i poniżej wartości progowych, wynikających z

rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych

 

 

 

 

Wójt Gminy Płońsk

09-100 Płońsk, ul. 19-go Stycznia 39

tel. (0-23)662 56 35, fax. (0-23) 662 24 26

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl, strona www: www.ugplonsk.bip.org.pl

 

Świadczenie usług stałego dostępu do Internetu wraz z dostawą i montażem sprzętu sieciowego

 

Realizacja projektu pn.:„ Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Płońsk” w ramach Działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

 

Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami :

Paweł Sawicki – Podinspektor d/s Innowacji, nowych technologii i promocji, Kierownik Projektu,

Olga Kmieć – Pracownik Urzędu Gminy w Płońsku,

tel. (0-23) 662 56 35 wew. 47, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 800 - 1600, pokój nr 5,

 

Określenie przedmiotu zamówienia :

 

Kod CPV

32420000 – 3  Urządzenia sieciowe,

51300000 – 5  Usługa instalowania urządzeń komunikacyjnych,

72318000 – 7  Usługi przesyłu danych,

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług stałego dostępu do Internetu wraz z dostawą i montażem sprzętu sieciowego:

 

1) Dostęp do Internetu dla 70 gospodarstw domowych z terenu Gminy Płońsk

1.Dostep do Internetu dla 70 gospodarstw domowych (w każdym z gospodarstw znajduje się jeden komputer zainstalowany w ramach innego postępowania przetargowego). Wykaz lokalizacji w załączniku nr 4 do formularza ofertowego,

 

Charakterystyka usługi:

Parametry techniczne:

- stały dostęp do sieci Internet,

- transfer do komputera użytkownika (download) minimum 1,5 MB/s,

- transfer od komputera użytkownika (upload) minimum 64 kbit/s,

- ilość przesyłanych informacji bez limitu.

 

Gwarancje:

- dostęp do Internetu z punktu widzenia Zamawiającego musi działać bezobsługowo, co oznacza, że nie jest wymagane podawanie loginów, haseł czy nr PIN aby mieć możliwość korzystania z internetu.

- dodatkowe, niezbędne urządzenia do prawidłowego działania łącza dostarcza Wykonawca,

- urządzenia dodatkowe muszą mieć funkcjonalność automatycznego instalowania sterowników i konfigurowania się w systemie operacyjnym po podłączeniu do komputera lub tylko podłączenie przez kabel sieciowy (RJ-45),

- Wykonawca poniesie nie przewidziane koszty związane z instalacją usługi.

- W razie awarii wykonawca przyjmie zgłoszenie każdego dnia roboczego w godzinach 9.00 – 21.00 Czas usunięcia awarii - do końca następnego dnia roboczego (telefonicznie, mailem).

 

Inne:

- techniczne warunki dostarczenia usługi pozostają w gestii Wykonawcy,

- gwarancja możliwości przeniesienia usługi dostępu do Internetu pod inny wskazany przez Zamawiającego adres położony w granicach administracyjnych gminny Płońsk w przypadku zmiany miejsca stałego pobytu odbiorcy końcowego lub zmiany odbiorcy końcowego.

Przy założeniach że:

- zmiana lokalizacji dotyczyć będzie nie więcej niż 5 % użytkowników

- wykonawca potwierdzi możliwości techniczne świadczenia usługi zgodnie z ww. parametrami technicznymi

- możliwość kontaktu telefonicznie z serwisantem w godz. 9.00 – 21.00 (załączyć oświadczenie)

 

2) Dostęp do Internetu dla Szkół, Biblioteki i świetlic wiejskich

1. Dostęp do Internetu dla 3 Szkół (w szkołach znajduje się 30 komputerów zainstalowanych w ramach innego postępowania przetargowego), dla 7 świetlic wiejskich (w świetlicach wiejskich znajduje się po 5 komputerów zainstalowanych w ramach innego postępowania przetargowego) oraz dla 1 biblioteki (w bibliotece znajduje się 15 komputerów zainstalowanych w ramach innego postępowania przetargowego). Wykaz lokalizacji w załączniku nr 4 do formularza  ofertowego

Charakterystyka usługi:

Parametry techniczne:

- stały dostęp do sieci Internet,

- transfer do komputera użytkownika (download) minimum 1,5 MB/s,

- transfer od komputera użytkownika (upload) minimum 64 kbit/s,

- ilość przesyłanych informacji bez limitu.

 

Gwarancje:

- dostęp do Internetu z punktu widzenia Zamawiającego musi działać bezobsługowo, co oznacza, że nie jest wymagane podawanie loginów, haseł czy nr PIN aby mieć możliwość korzystania z internetu.

- dodatkowe, niezbędne urządzenia do prawidłowego działania łącza dostarcza Wykonawca,

- urządzenia dodatkowe muszą mieć funkcjonalność automatycznego instalowania sterowników i konfigurowania się w systemie operacyjnym po podłączeniu do komputera lub tylko podłączenie przez kabel sieciowy (RJ-45),

- Wykonawca poniesie nie przewidziane koszty związane z instalacją usługi.

- W razie awarii wykonawca przyjmie zgłoszenie każdego dnia roboczego w godzinach 9.00-21.00 Czas usunięcia awarii - do końca następnego dnia roboczego

(telefonicznie, mailem)

Inne:

- techniczne warunki dostarczenia usługi pozostają w gestii Wykonawcy,

- gwarancja możliwości przeniesienia usługi dostępu do Internetu pod inny wskazany przez Zamawiającego adres położony w granicach administracyjnych gminny Płońsk w przypadku zmiany miejsca stałego pobytu odbiorcy końcowego lub zmiany odbiorcy końcowego.

Przy założeniach że:

- zmiana lokalizacji dotyczyć będzie nie więcej niż 5 % użytkowników

- wykonawca potwierdzi możliwości techniczne świadczenia usługi zgodnie z ww. parametrami technicznymi

- możliwość kontaktu telefonicznie z serwisantem w godz. 9.00 – 21.00 (załączyć oświadczenie)

 

3) Dostawa, montaż i konfiguracja urządzeń do podłączenia z Internetem – 150 szt.

 

4) Przed złożeniem oferty zaleca się wizje w terenie, w celu sprawdzenia możliwości świadczenia usługi dostępu do Internetu dla lokalizacji wymienionych w załączniku nr 4 do formularza ofertowego.

Uzasadnienie wyboru wykonawcy :

Najkorzystniejsza cena.

Nazwa i adres wykonawcy :

LCS Systemy Teleinformatyczne

Magdalena Żaneta Marczuk

09 – 100 Płońsk, ul. 1 Maja 2 a

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA :

- Ogłoszenie

                                                                                                         

 

                                                                                                            Wójt Gminy Płońsk

                                                                                                         

                                                                                                       /-/Aleksander Jarosławski

 

 

Płońsk, dnia 29.06.2011r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-06-29 15:45:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-06-29 15:45:49
  • Liczba odsłon: 67
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1895023]

przewiń do góry