Gmina Płońsk 09 – 100 Płońsk  Ul. 19 – go Stycznia 39

tel. /0 23/ 662 56 35, 662 56 89, fax.  662 24 26

e-mail : zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

 

Płońsk, dnia 30.06.2011r.

 

ZP.271.7013.OS.03.2011

 

 

Do wszystkich Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

Dotyczy : „Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko – ORLIK 2012” w Siedlinie, Gm. Płońsk

 

 

Numer ogłoszenia: 174685 - 2011; data zamieszczenia: 24.06.2011

Numer ogłoszenia o zmianie ogłoszenia : 175317 – 2011; data zamieszczenia: 27.06.2011

 

Odpowiadając na pytania z dnia 30.06.2011r. informujemy:

Pytanie 1 :

  1. Czy nawierzchnia poliuretanowa ma być koloru standardowego – ceglastego?

Odpowiedź :

Tak, nawierzchnia poliuretanowa ma być koloru ceglastego.

Pytanie 2 :

  1. Prosimy o podanie dokładnych rozwiązań materiałowych dotyczących ogrodzenia o wysokości 4m, np.: siatka stalowa pleciona czy panele z prętów zgrzewanych? Jeżeli siatka siatkowa pleciona to: jakiej wielkości mają być oczka tej siatki, jakiej gr. ma być drut siatki? Jeże1i panele z prętów zgrzewanych to: jakie mają tworzyć oczka, jakiej średnicy mają być pręty stalowe, czy pręty poziome mają być pojedyncze czy podwójne? Jakie mają być słupy ogrodzenia (w tym słupy przy piłkochwytach)?

Odpowiedź :

Ogrodzenie boiska do piłki nożnej i boiska wielofunkcyjnego o wys. 4,0 m w systemie

panelowym prostym na słupach stalowych. Panele zgrzewane z prętów pionowych ø6 mm

i poziomych ø8 mm. Do wysokości 2,0 m panele o oczkach 50 x 200 mm. Na wysokości

od 2,0 do 4,0 m panele o oczkach 100 x 200 mm. Panele ocynkowane ogniowo, malowane

proszkowo na kolor zielony. Słupy ogrodzenia z profili stalowych zimnogiętych gr. 3 mm,

o przekroju 80 x 40 mm, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor zielony.

 

 

Pytanie 3 :

  1. Prosimy również o podanie dokładnych rozwiązań materiałowych dotyczących bram i furtek ?

 

Odpowiedź :

Skrzydła bram wjazdowych i furtek wykonane z profili stalowych gr. 3 mm, o przekroju

50 x 50 mm, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor zielony. Wypełnienie

skrzydeł panelami zgrzewanymi z prętów pionowych ø6 mm i poziomych ø8 mm o oczkach

50 x 200 mm, i 100 x 200 mm. Panele ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo na kolor

zielony. Brama szerokości 3,5 m, furtka szerokości. 1,5 m.

Pytanie 4 :

  1. Czy piłkochwyty mają być wykonane z siatki polipropylenowej?

 

Odpowiedź :

Piłkochwyty o wys. 6,0 m wykonane z siatki polipropylenowej w kolorze zielonym.

Grubość splotu siatki 5 mm, wymiar oczek 120 x 120 mm.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-06-30 16:25:29
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-06-30 16:25:29
  • Liczba odsłon: 96
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1895267]

przewiń do góry