Gmina Płońsk 09 – 100 Płońsk  Ul. 19 – go Stycznia 39

tel. /0 23/ 662 56 35, 662 56 89, fax.  662 24 26

e-mail : zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

Płońsk, dn. 06.07.2011r.

 

ZP.271.7013.RZSL.07.2011

ZAWIADOMIENIE  
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Płońsk

ul.19 – go Stycznia 39, 09 – 100 Płońsk

tel. 023 662 56 35, fax. 023 662 24 26

www.ugplonsk.bip.org.pl

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Rodzaj zamówienia – robota budowlana

 

Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony

Nazwa zadania rozbudowę budynku Zespołu Szkół w Lisewie, gm. Płońsk

STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH OFERT:

Liczba złożonych ofert na poszczególne zadania: 6

 

 

Numer oferty

Nazwa firmy (imię i nazwisko), siedziby (miejsce zamieszkania) i adresy Wykonawców

Liczba pkt. w kryterium cena

Razem

01

Konsorcjum :

PAMAR Sp. z o.o.

Ul. Palisadowa 20/22, 01 – 940 Warszawa

 

Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe

ŻAK – ZIB

Ul. Palisadowa 20/22, 01 – 940 Warszawa

95,48

95,48

02

Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane

„ROMBUD” Sp. z o.o.

Ul. Lubelska 37 C, 10 – 408 Olsztyn

97,45

97,45

03

Konsorcjum :

Zakład Remontowo – Budowlany

„REM – BUD” J. Karwowski, A. Pikalski Spółka Jawna

Ul. Jachowicza 2, 09 – 400 Płock

 

Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe

„WIXBUD” Sławomir Mikulski

Spółka Jawna

Mirosław 22A, 09 – 472 Słupno

91,55

91,55

04

„GRAND” Zakład Usługowo – Produkcyjno – Handlowy Andrzej Grygiel

Jasienna 200, 33 – 322 Korzenna

92,81

92,81

05

BUDOWLANA

IMPORT – EXPORT Sp. z o.o.

Ul. Płocka 33, 09 – 140 Raciąż

100

100

06

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe

„ZAMBET” S.A.

Al. Wojska Polskiego 52 A, 06 – 100 Pułtusk

99,21

99,21

 

WYBRANA OFERTA:

 

Nazwa i adres Wykonawcy   BUDOWLANA

IMPORT – EXPORT Sp. z o.o.

Ul. Płocka 33, 09 – 140 Raciąż

 

Cena wybranej oferty3.621.010,44 złotych

Słownie: (trzy miliony sześćset dwadzieścia jeden tysięcy dziesięć 44/100 złotych)

 

Cena najtańszej oferty – 3.621.010,44 złotych

Słownie: (trzy miliony sześćset dwadzieścia jeden tysięcy dziesięć 44/100 złotych)

 

 

Uzasadnienie wyboru :

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust 1 ustawy PZP oraz Kodeks Cywilny. Wykonawca wykazał, że spełnia warunki udziału w przetargu i zaoferował najniższą cenę. W niniejszym postępowaniu, najniższa cena była jedynym kryterium oceny ofert.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP Wójt Gminy w Płońsku, ul. 19-go Stycznia 39 informuje, że z prowadzonego postępowania nie został wykluczony żaden wykonawca.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP Wójt Gminy w Płońsku, ul. 19-go Stycznia 39 informuje, że w prowadzonym postępowaniu  nie została odrzucona żadna oferta.

 

Zawarcie umowy :

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego działając na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 upzp, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

 

Środki ochrony prawnej :

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

 

                                                                                                

                                                                                                   Wójt Gminy Płońsk

                                                                               /-/Aleksander Jarosławski

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-07-06 15:13:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-07-06 15:13:09
  • Liczba odsłon: 61
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1895025]

przewiń do góry