Gmina Płońsk 09 – 100 Płońsk  Ul. 19 – go Stycznia 39

tel. /0 23/ 662 56 35, 662 56 89, fax.  662 24 26

e-mail : zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

Płońsk dnia 18.07.2011 r.

 

 

ZP.PP.271.6722.03.11

 

Do wszystkich Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

Dotyczy : Przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Szerominek, Gm. Płońsk

 

Numer ogłoszenia: 191681 - 2011; data zamieszczenia: 13.07.2011

 

Odpowiadając na pytania z dnia 15.07.2011r. informujemy:

Pytanie :

Czy moż1iwa jest korekta harmonogramu płatności. Dotyczy to czynności opisanych w pkt. 5 i 6 tabeli formularza cenowego. Czy możliwe jest dokonanie zmiany tak, aby ostatni etap płatności wynosił nie więcej niż 20% wartości zamówienia. Na przykład:       

 

- etap \/ stanowić będzie 30% wartości zamówienia;

- etap VI stanowić będzie 20% wartości zamówienia:

 

                  Uzasadnione jest to tym, że ostatni etap prac jest niezależny od wykonawcy zamówienia i do tego etapu wykonane są właściwie wszystkie prace po jego stronie.

 

Odpowiedź :

W odpowiedzi na Państwa zapytanie informujemy, że nie możliwa jest korekta harmonogramu płatności. W związku z czym nie możliwa jest też zmiana, tak aby ostatni etap płatności wynosił nie więcej niż 20% wartości zamówienia.

   Z – up. Wójta Sekretarz Gminy Płońsk

                                                                                                   /-/ Teresa Giżyńska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-07-18 15:11:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-07-18 15:11:04
  • Liczba odsłon: 44
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1897240]

przewiń do góry