Gmina Płońsk 09 – 100 Płońsk  Ul. 19 – go Stycznia 39

tel. /0 23/ 662 56 35, 662 56 89, fax.  662 24 26

e-mail : zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

Płońsk, dnia 19.07.2011 r.

 

 

ZP.PP.271.6722.04.11

 

 

Do wszystkich Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

Dotyczy : Przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Szerominek, Gm. Płońsk

 

Numer ogłoszenia: 191681 - 2011; data zamieszczenia: 13.07.2011

 

Odpowiadając na pytania z dnia 18.07.2011r. informujemy:

Pytanie 1 :

     Czy istnieje możliwość uznania warunku o posiadaniu wiedzy i doświadczenia za spełniony w przypadku, jeżeli przedstawimy realizację jednego uchwalonego i opublikowanego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wiejskich o powierzchni większej niż 500 ha oraz kilku uchwalonych i opublikowanych planów, których łączna powierzchnia również będzie przewyższała 500 ha.

 

Odpowiedź :

W odpowiedzi na Państwa zapytanie informujemy, że nie możliwe jest uznanie warunku o posiadaniu wiedzy i doświadczenia za spełniony w przypadku, jeżeli zostanie przedstawiony jeden uchwalony i opublikowany plan zagospodarowania przestrzennego terenów wiejskich o powierzchni większej niż 500 ha oraz kilka uchwalonych i opublikowanych planów, których łączna powierzchnia również będzie przewyższała 500 ha.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-07-19 12:40:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-07-19 12:40:36
  • Liczba odsłon: 43
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1901869]

przewiń do góry