Gmina Płońsk 09 – 100 Płońsk  Ul. 19 – go Stycznia 39

tel. /0 23/ 662 56 35, 662 56 89, fax.  662 24 26

e-mail : zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

Płońsk, dn. 25.07.2011 r.

ZP.PP.271.6722.07.11

ZAWIADOMIENIE  
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Płońsk

ul.19 – go Stycznia 39, 09 – 100 Płońsk

tel. 023 662 56 35, fax. 023 662 24 26

www.ugplonsk.bip.org.pl

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Rodzaj zamówienia – usługa

 

Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony

 

Nazwa zadania – Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Szerominek, Gm. Płońsk

STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH OFERT:

 

Liczba złożonych ofert na poszczególne zadania: 6

 

Numer oferty

Nazwa firmy (imię i nazwisko), siedziby (miejsce zamieszkania) i adresy Wykonawców

Liczba pkt. w kryterium cena

Razem

01

PPP Biuro Urbanistyczne Spółka z o.o.

Ul. Grottgera 26/3, 80 – 311 Gdańsk

58,36

58,36

02

InterTim Pietrzak Ludmiła

Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 180

04 – 036 Warszawa

41,76

41,76

03

CKK Architekci Biuro Projektowe s.c.

Anna Król, Małgorzata Ossowska

Ul. Świętojańska 87/6, 81 – 389 Gdynia

38,14

38,14

04

KANON

UL. Nadarzyńska 56, 05 – 805 Otrębusy

50,68

50,68

05

Stanisław Grzegorz Korpanty

Ul. 17 Stycznia 13, 06 – 400 Ciechanów

100

100

 

06

 

BUDPLAN Sp. z o.o.

Ul. Kickiego 26 B lok.10, 04 390 Warszawa 

30,83

30,83WYBRANA OFERTA:

 

Nazwa i adres Wykonawcy    Stanisław Grzegorz Korpanty

Ul. 17 Stycznia 13, 06 – 400 Ciechanów

 

Cena wybranej oferty45.510,00 złotych

Słownie: (czterdzieści pięć tysięcy pięćset dziesięć 00/100 złotych)

 

Cena najtańszej oferty – 45.510,00 złotych

Słownie: (czterdzieści pięć tysięcy pięćset dziesięć 00/100 złotych)

 

Uzasadnienie wyboru :

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust 1 ustawy PZP oraz Kodeks Cywilny. Wykonawca wykazał, że spełnia warunki udziału w przetargu i zaoferował najniższą cenę. W niniejszym postępowaniu, cena była jedynym kryterium oceny ofert.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP Wójt Gminy w Płońsku, ul. 19-go Stycznia 39 informuje, że z prowadzonego postępowania nie został wykluczony żaden wykonawca.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP Wójt Gminy w Płońsku, ul. 19-go Stycznia 39 informuje, że w prowadzonym postępowaniu  nie została odrzucona żadna oferta.

 

Zawarcie umowy :

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego działając na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

 

Środki ochrony prawnej :

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

 

 

 

                                                                     

Z – up. Wójta Sekretarz Gminy Płońsk

                                                                               /-/ Teresa Giżyńska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-07-25 13:26:56
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-07-25 13:26:56
  • Liczba odsłon: 60
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1893538]

przewiń do góry