Gmina Płońsk 09 – 100 Płońsk  Ul. 19 – go Stycznia 39

tel. /0 23/ 662 56 35, 662 56 89, fax.  662 24 26

e-mail : zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

                                                                                                          Płońsk, dnia 03.04.2011r.

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

 

 

o szacunkowej wartości powyżej 14.000 euro i poniżej wartości progowych, wynikających z

rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych

 

 

 

 

Wójt Gminy Płońsk

09-100 Płońsk, ul. 19-go Stycznia 39

tel. (0-23)662 56 35, fax. (0-23) 662 24 26

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl, strona www: www.ugplonsk.bip.org.pl

„Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko – ORLIK 2012” w Siedlinie, Gm. Płońsk

Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami :

Wiesław Targalski – Inspektor ds. inwestycji  i utrzymania dróg,

Paweł Sawicki – Podinspektor d/s Innowacji, nowych technologii i promocji,

Ilona Sklepińska – Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego,

tel. (0-23) 662 56 35 wew. 47, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 800 - 1600, pokój nr 5,

 

Określenie przedmiotu zamówienia :

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Kod CPV

45212221-1      Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m2 (pole gry 26,0m x 56,0m)

-          podbudowa przepuszczalna

-          nawierzchnia do piłki nożnej – sztuczna trawa

2.         Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach:

-          19,1m x 32,1m* o powierzchni 613,11m2 (pole gry 15,1m x 28,1m)
podbudowa:

-          podbudowa przepuszczalna

-          nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego

-          wyposażenie do piłki koszykowej

-          wyposażenie do piłki siatkowej

3.  Ogrodzenie terenu

4.  Oświetlenie terenu

5.  Chodniki

6.  Fundamenty pod budynek zaplecza socjalnego

 

7.  Budowa budynku sanitarno-szatniowego

Uzasadnienie wyboru wykonawcy :

Najkorzystniejsza cena.

Nazwa i adres wykonawcy :

PANORAMA II Sp. z o.o.

Ul. Słoneczna 73, 81 – 605 Gdynia

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA :

- Ogłoszenie

                                                                                                         

 

                                                                                                            Wójt Gminy Płońsk

                                                                                                         

                                                                                                       /-/Aleksander Jarosławski

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-08-03 16:12:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-03 16:12:41
  • Liczba odsłon: 58
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1902480]

przewiń do góry