Płońsk, dnia 05.01.2012 r.

 

OGŁOSZENIE O ROZPOZNANIU CENOWYM

 

 

o szacunkowej wartości poniżej 14.000 euro

 

 

Gmina Płońsk reprezentowana przez Wójta Gminy Płońsk

09-100 Płońsk, ul. 19-go Stycznia 39

tel. (0-23) 662 56 35, fax. (0-23) 662 24 26

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl, strona www: www.ugplonsk.bip.org.pl

ogłasza wykonanie Nadzoru Autorskiego

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nadzoru autorskiego

„Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Lisewie, Gm. Płońsk”

 

Realizacja projektu pn.: „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Lisewie, Gm. Płońsk”

w ramach Priorytetu VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego

Działania 7.2. „Infrastruktura służąca edukacji”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

 

W następującym zakresie :

1. Nadzór autorski na rozbudowę budynku Zespołu Szkół w Lisewie, Gm. Płońsk

 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

1.    Niwelację terenu pod rozbudowę budynku Szkoły do rzędnej 122.24 m.n.p.m wraz z wykonaniem skarp zabezpieczonych barierkami bezpieczeństwa zgodnie z wymogami bhp

2.    Budowę obiektu kubaturowego Szkoły

3.    Roboty przygotowawcze i drogi

4.    Budowę i przebudowę sieci uzbrojenia terenu

5.    Budowę oczyszczalni ścieków biologiczno – mechanicznej

6.    Budowę magazynu na biomasę

2.Kryteria wyboru – 100 % cena wykonania zadania.

 

3.Termin realizacji zamówienia :      od chwili podpisania umowy do 31.08.2012 r.

 

  1. Okres gwarancji :                                                    nie dotyczy
  2. Warunki płatności :                                      przelew 30 dni
  3. Inne (kryteria w zależności od specyfiki zamówienia)

 

4. Forma złożenia oferty :

 

Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 09.01.2012 roku do godziny 1000 w formie :

Ø      Pisemnej (osobiście, listownie) na adres : 

Urząd Gminy Płońsk

09 - 100 Płońsk  Ul. 19 – go Stycznia 39

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami :

Ilona Sklepińska – Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego,

Wiesław Targalski – Inspektor ds. inwestycji i utrzymania dróg,

 tel. (0-23) 662 56 35 wew. 47, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 800 - 1600, pokój nr 5,

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA :

- Oferta wraz z załącznikami

    Wójt Gminy Płońsk

 

                                                                                                          /-/Aleksander Jarosławski

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
 • Data udostępnienia w BIP: 2012-01-05 15:08:02
 • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-05 15:08:02
 • Liczba odsłon: 92
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1897061]

przewiń do góry