Płońsk, dnia 22.02.2012r.

 

 

OGŁOSZENIE O ROZPOZNANIU CENOWYM

 

 

o szacunkowej wartości poniżej 14.000 euro

 

 

Gmina Płońsk reprezentowana przez Wójta Gminy Płońsk

09-100 Płońsk, ul. 19-go Stycznia 39

tel. (0-23) 662 56 35, fax. (0-23) 662 24 26

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl , strona www: www.ugplonsk.bip.org.pl

 

ogłasza wykonanie kompletu naklejek do oznakowania sprzętu oraz tablicy informacyjnej

1.     Nazwa przedmiotu zamówienia : dostawa, usługa, robota budowlana  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletu naklejek do oznakowania sprzętu oraz tablicy informacyjnej dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

dla projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansa wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Płońsk - II etap”

 

w następującym zakresie :

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie 170 kompletów (1 komplet – 6 szt) naklejek wodoodpornych o wymiarach wys. 4 cm i szer. 7 cm  do oznakowania sprzętu  oraz tablicy informacyjnej zewnętrzne o wymiarach wys. 100 cm i szer. 150 cm,  zgodnie z zasadami promocji projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka .

 

Zakres zamówienia obejmuje:

- zaprojektowanie naklejek wg poniższych zaleceń - zgodnie z wytycznymi dla beneficjentów PO IG w zakresie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno -promocyjnych,

-   wykonanie zaprojektowanych naklejek– po jej formalnej akceptacji przez beneficjenta (zamawiającego),

-   dostawa naklejek do beneficjenta

- zaprojektowanie tablic informacyjnych wg poniższych zaleceń - zgodnie z wytycznymi dla beneficjentów PO IG w zakresie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno -promocyjnych,

- zaprojektowanie konstrukcji i słupków mocujących – wg standardów obowiązujących dla znaków drogowych,

-   wykonanie zaprojektowanej tablicy informacyjnej – po jej formalnej akceptacji przez
beneficjenta (zamawiającego),

-   wykonanie zaprojektowanej konstrukcji i słupków mocujących po ich formalnej akceptacji przez beneficjenta (zamawiającego),

-   montaż tablic informacyjnych do konstrukcji mocującej,

-   dostawa zmontowanej tablicy, konstrukcji - montaż na terenie Urzędu Gminy Płońsk


 

2.       Kryteria wyboru – 100 % cena wykonania zadania.

a.    Termin wykonania zamówienia:                7 dni po podpisaniu umowy

b.    Okres gwarancji:                                          nie dotyczy

c.     Warunki płatności:                                      przelew 7 dni

d.    Inne (kryteria w zależności od specyfiki zamówienia)

 

3.       Forma złożenia oferty :

Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 24.02.2012 roku do godziny 9 00 w formie :

Ø   Pisemnej (osobiście, listownie) na adres :  

Urząd Gminy Płońsk

09 - 100 Płońsk  

Ul. 19 – go Stycznia 39

Ø   Faxem na numer :           nie dotyczy

Ø   W wersji elektronicznej na e-mail :        nie dotyczy

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami są:

Paweł Sawicki - Podinspektor ds. innowacji, nowych technologii i promocji  

tel. (0-23) 662 56 35 wew. 47, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 8 00 - 16 00 , pokój nr 5,

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA :

pobierz.rar

               

                  Wójt Gminy Płońsk

           /-/ Aleksander Jarosławski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-02-22 21:34:50
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-01 15:32:52
  • Liczba odsłon: 91
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1897590]

przewiń do góry