Gmina Płońsk 09 – 100 Płońsk  Ul. 19 – go Stycznia 39

tel. /0 23/ 662 56 35, 662 56 89, fax.  662 24 26

e-mail : zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

                                                

Płońsk, dnia 14.03.2012r.

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

o szacunkowej wartości powyżej 14.000 euro i poniżej wartości progowych, wynikających z

rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień

publicznych (Dz. U z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

 

 

Wójt Gminy Płońsk

09-100 Płońsk, ul. 19-go Stycznia 39

tel. (0-23)662 56 35, fax. (0-23) 662 24 26

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl, strona www: www.ugplonsk.bip.org.pl

 

Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami :

Teresa Giżyńska – Sekretarz Gminy Płońsk,

tel. (0-23) 662 56 35 wew. 38, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 800 - 1600, pokój nr 2,

 

Lilla Świerczewska – Inspektor ds. mienia komunalnego i gospodarki gruntami,

tel. (0-23) 662 56 35 wew. 36, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 800 - 1600, pokój nr 7,

 

Ilona Sklepińska – Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Spraw Społecznych,

tel. (0-23) 662 56 35 wew. 47, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 800 - 1600, pokój nr 5,

Określenie przedmiotu zamówienia :

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Kod CPV

74225000 – 2 (usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe)

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac geodezyjnych na potrzeby Urzędu Gminy Płońsk w 2012 roku.

 

Zakres prac obejmuje :

1.  Mapy do celów projektowych

a)  dla obiektów liniowych

      -   za pierwszy kilometr

      -   za następny km

b) dla pozostałych

-   za pierwszy hektar

-   za następny ha

c) mapy dc. sporządzenia mpzp w skali 1:2000

- za pierwszy hektar

- za następny ha

2. Tyczenie obiektów, budynków i budowli

a) dla obiektów liniowych

 -   za pierwszy hektometr

       -   za następny hm

b) dla pozostałych

       -  do 6-ciu punktów

       -   za  każdy następny punkt

3.      Podział nieruchomości

      -    za dwie nowe działki

      -    za każdą następną

4.      Mapy do celów prawnych

      -    za pierwszą działkę

      -    za następną działkę

5.      Inwentaryzacja

      a)  dla obiektów liniowych

      -    za pierwszy kilometr drogi/ sieci

      -    za każdy następny km

      -    za 1 przyłącze

      -    za każde następne

      b) dla obiektów budowlanych

       -   za 1 obiekt budowlany

6.      Wznowienie granic

-   za pierwszy punkt

-   za każdy następny

Uzasadnienie wyboru wykonawcy :

Najkorzystniejsza cena.

Nazwa i adres wykonawcy :

„GEODEZJA” Sp. cywilna

S. Ptasiewicz, R. Mystkowski

09 – 100 Płońsk, ul. Wolności 21

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA :

- Ogłoszenie

                                                                                                          Wójt Gminy Płońsk

                                                                                                         

                                                                                                       /-/Aleksander Jarosławski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-03-14 14:46:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-14 14:46:00
  • Liczba odsłon: 69
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1901073]

przewiń do góry