Gmina Płońsk 09 – 100 Płońsk  Ul. 19 – go Stycznia 39

tel. /0 23/ 662 56 35, 662 56 89, fax.  662 24 26

e-mail : zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

                    

                                                                                                                      Płońsk, dnia 24.04.2012 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

 

 

o szacunkowej wartości powyżej 14.000 euro i poniżej wartości progowych, wynikających z

rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych

 

 

 

 

Wójt Gminy Płońsk

09-100 Płońsk, ul. 19-go Stycznia 39

tel. (0-23)662 56 35, fax. (0-23) 662 24 26

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl, strona www: www.ugplonsk.bip.org.pl

Remont dróg gminnych

Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami :

Wiesław Targalski – Inspektor ds. inwestycji  i utrzymania dróg,

Paweł Sawicki – Inspektor d/s Innowacji, nowych technologii i promocji,

Ilona Sklepińska – Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Spraw Społecznych,

tel. (0-23) 662 56 35 wew. 47, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 800 - 1600, pokój nr 5,

 

 

Określenie przedmiotu zamówienia :

 

Kod CPV

45000000 – 7 (roboty budowlane),

45233120 – 6 (roboty w zakresie budowy dróg),

45233220 – 7 (roboty w zakresie nawierzchni dróg),

45233226 – 9 (drogi dojazdowe),

45233140 – 2 (roboty drogowe),

45233142 – 6 (roboty w zakresie naprawy dróg),

45233290 – 8 (instalowanie znaków drogowych),

 

Remont dróg gminnych

 

I. Remont drogi gminnej w miejscowości Bońki ul. Bajkowa w km 0+000 – 1+238,51

 

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnej w miejscowości Bońki ul. Bajkowa w km 0+000 – 1+238,51

 

Roboty podzielone zostały na etapy:

 

- roboty przygotowawcze,

- roboty rozbiórkowe,

- roboty ziemne,

- odwodnienie, 

- podbudowa,

- nawierzchnia,

- włączenie do drogi krajowej,

- pobocza,

- zjazdy,

- regulacja,

- oznakowanie,

 

II. Remont drogi gminnej w miejscowości Arcelin na odcinku od km 0+000 – 0+403

 

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnej w miejscowości Arcelin na odcinku od km 0+000 – 0+403

 

Roboty podzielone zostały na etapy:

 

- roboty przygotowawcze,

- odwodnienie, 

- podbudowa,

- nawierzchnia,

- pobocza,

- zjazdy,

- elementy poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,

 

Wszystkie prace i związane z nimi czynności muszą być wykonane zgodnie z szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, przedmiarami, kosztorysem ofertowym i stosownymi przepisami prawa budowlanego oraz istniejącymi przepisami i instrukcjami branżowymi.

Uzasadnienie wyboru wykonawcy :

Najkorzystniejsza cena.

Nazwa i adres wykonawcy :

Przedsiębiorstwo Transportowo -  Handlowe 

„Wapnopol” Adam Nowakowski

Ul. Nadrzeczna 12, 06-450 Glinojeck

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA :

- Ogłoszenie

                                                                                                         

 

                                                                                                            Wójt Gminy Płońsk

                                                                                                         

                                                                                                       /-/Aleksander Jarosławski

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-04-24 15:35:02
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-04-24 15:35:02
  • Liczba odsłon: 71
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1893637]

przewiń do góry