Płońsk, dnia 19.06.2012r.

OGŁOSZENIE O ROZPOZNANIU CENOWYM

o szacunkowej wartości poniżej 14.000 euro

Gmina Płońsk reprezentowana przez Wójta Gminy Płońsk

09-100 Płońsk, ul. 19-go Stycznia 39

tel. (0-23) 662 56 35, fax. (0-23) 662 24 26

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl , strona www: www.ugplonsk.bip.org.pl

ogłasza wykonanie publikacji ogłoszenia promocyjnego w tygodniku lokalnym

1.Przedmiotem zamówienia jest  publikacja ogłoszenia promocyjnego w tygodniku lokalnym dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, Priorytet VII: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego, Działanie 7.2: Infrastruktura służąca edukacji, dla projektu pn.: „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Lisewie, Gm. Płońsk”.

w następującym zakresie :

Przedmiot zamówienia obejmuje publikację ogłoszenia na temat realizacji  projektu pn.: „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Lisewie, Gm. Płońsk” wraz z materiałem zdjęciowym oraz logotypami RPO WM w tygodnik lokalnym obejmującym teren Gminy Płońsk o wymiarach min. 1/2 strony publikacji oferenta.

Zakres zamówienia obejmuje:

- zaprojektowanie ogłoszenia promocyjnego wg poniższych zaleceń oraz zgodnie z dostarczonymi materiałami przez pracownika Urzędu Gminy Płońsk- zgodnie z wytycznymi dla beneficjentów RPO WM w zakresie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno -promocyjnych,    

-   publikację zaprojektowanego ogłoszenia – po jej formalnej akceptacji przez
beneficjenta (zamawiającego),

Ogłoszenie promocyjne musi zawierać następujące treści i logotypy graficzne:

Układ ogłoszenie:

§ nagłówek ogłoszenia:

Obszar nagłówka powinien zajmować logotyp RPO WM.

§ środek ogłoszenia:

 

W środkowej części ogłoszenia musi być umieszczony teks informujący o realizacji projektu.

§ stopka ogłoszenia:

Obszar stopki powinny zajmować zdjęcia z przebiegu inwestycji oraz hasło Programu: dla rozwoju Mazowsza.

•  Ogłoszenie promocyjne musi posiadać następujący układ i strukturę powierzchniową*:

- projekt ogłoszenia – załącznik nr 1

 

Uwagi - wymiary ogłoszenia zgodnie z w/w zapisami określającymi przedmiot zamówienia

2.Kryteria wyboru – 100 % cena wykonania zadania.

  1. Termin wykonania zamówienia : od chwili podpisania umowy do

29.06.2012 rok

  1. Okres gwarancji : nie dotyczy
  2. Warunki płatności : przelew 7 dni
  3. Inne (kryteria w zależności od specyfiki zamówienia)

3. Forma złożenia oferty :

Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 22.06.2012 roku do godziny 9 00 w formie :

Ø Pisemnej (osobiście, listownie) na adres :

Urząd Gminy Płońsk

09 - 100 Płońsk Ul. 19 – go Stycznia 39

Ø Faxem na numer : nie dotyczy

Ø W wersji elektronicznej na e-mail : nie dotyczy

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami są:

Paweł Sawicki - Inspektor ds. innowacji, nowych technologii i promocji

tel. (0-23) 662 56 35 wew. 47, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 8 00 - 16 00 , pokój nr 5,

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA :

- pobierz.rar

Wójt Gminy Płońsk

/-/ Aleksander Jarosławski

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
 • Data udostępnienia w BIP: 2012-06-19 16:08:52
 • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-20 15:13:34
 • Liczba odsłon: 99
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1897156]

przewiń do góry