ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO WS. DOŻYWIANIA UCZNIÓW Z TERENU GMINY PŁOŃSK  W 2019R

 

W sprawie udzielenia zamówienia publicznego poniżej 14 tysięcy euro netto

W NASTĘPUJĄCYM ZAKRESIE

Przygotowanie i dostawę posiłków obiadu  tj: zupa i drugie danie dla uczniów szkół z terenu Gminy Płońsk oraz osób samotnych i starszych z terenu Gminy Płońsk zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1541 ze zm.) oraz ustawy z dnia 14 marca 1985 r.  o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 ze zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz. U. Nr 80, poz. 545 ze zm.), |Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 r, poz. 1154)

Powyższe ogłoszenie wraz z załącznikami było umieszczone na stronie BIP Urzędu Gminy w Płońsku pod adresem: www.ugplonsk.bip.org.pl

 

1.      W terminie do dnia  3 stycznia 2019r  do godziny 12.00 wpłynęły  trzy ważne oferty  (tj. złożona w terminie, wypełniona i podpisana) druk oferty na usługi cateringowe wraz wymaganymi załącznikami wpłynęły od następujących Wykonawców:

 

lp

Nazwa i adres wykonawcy

Oferowana cena brutto za jeden posiłek

1

DOB-TRANS Sp. z o.o.

09-100 Płońsk ul. Młodzieżowa 29/34

4,70

2

Niepubliczne Przedszkole „ Radosne Brzdące” Joanna Pomoryn

09-100 Płońsk ul. Zajazd 3

5,50

3

Jadłodalnia „ Eden” Justyna Włodarska

09-100 Płońsk ul. Polna 12

4,60

 

 

      2. w dniu 04.01.2019r wybrana została oferta przedstawiona przez Jadłodalnia „ Eden”   Justyna Włodarska, 09-100 Płońsk ul. Polna 12

 

3.       Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Wybrana oferta  spełnia wymagania zawarte w formularzu ofert i jest korzystna cenowo.

                                                                                             Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                                                 w Płońsku

 

                                                                                                mgr Ewa Stawska

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ewa Stawska
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-04 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Monika Hartman
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-04 14:31:33
  • Liczba odsłon: 9095
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1902459]

przewiń do góry