OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

o szacunkowej wartości powyżej 14.000 euro i poniżej wartości progowych, wynikających

z rozporządzenia  wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień

publicznych (t.j. Dz. U z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

 

PREZES ZARZĄDU GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO SP. Z O.O.

 

09-100 Płońsk, ul. 19- go Stycznia 39B

Tel. (0-23) 662 32 21, fax. (0-23) 662 24 26

e-mail: GZKPLONSK@interia.pl, strona www: www.ugplonsk.bip.org.pl

 

Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami:

Wojciech Kurzątkowski- Kierownik ds. komunalnych i zamówień publicznych

tel. (0-23) 662 32 21, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 7.00 – 15.00

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Kod CPV

23121100 – 2 (olej napędowy),

23111200 – 1 (benzyna bezołowiowa),

23200000 – 9 (gazy ropopochodne  i inne węglowodory gazowe, z wyjątkiem gazu   

                         ziemnego);

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa paliw płynnych dla Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.   w 2013 roku, którego szczegółowa charakterystyka jest określona poniżej.

Wykonawca powinien zapewnić co najmniej jeden autoryzowany punkt dystrybucji paliwa na terenie miasta Płońsk. Zamawiający będzie dokonywać zakupów paliwa w stacjach paliwowych Wykonawcy na terenie całego kraju. Wykonawca zapewni możliwość dokonywania zakupów 7 dni w tygodniu.

Wskazane wartości są prognozowanym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Dostawa paliw realizowana będzie sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego. Dostarczone paliwo musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia               9 grudnia 2008r. (Dz. U. z 2008 nr 221, poz. 1441).w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych oraz być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie normami.

Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „ z nazwy ” przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą jego szczegółową specyfikację, z której w sposób nie budzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż zastosowany asortyment jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do asortymentu określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

 

 

UWAGA :

Zaoferowanie asortymentu sprzecznego z powyższymi wymaganiami skutkować będzie odrzuceniem oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo, na etapie oceny ofert, zażądania od Wykonawcy próbek zaoferowanego towaru zamiennego, w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości co do ich (jego) zgodności z wymaganiami Zamawiającego.

 

Ilości:

ON               26 400 l  olej napędowy

LPG             1 200 l  gaz do instalacji samochodowych

Pb 95               800 l   benzyna bezołowiowa

Ilości mogą się jedynie zmniejszyć.

 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy:

Najkorzystniejsza cena.

 

Nazwa i adres wykonawcy:

 

PETRO- NAFT Sp. z o.o.

09-100 Płońsk, ul. Piaskowa 9

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

ogloszenie.doc

 

 

 

 

                                                                                                                                   REZES ZARZĄDU

                                                                                                 GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO SP. Z O.O.

 

                                                                                               /-/ Krzysztof Talak

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurzątkowski Wojciech
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-02-11 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Kurzątkowski Wojciech
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-11 14:58:25
  • Liczba odsłon: 193
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1897631]

przewiń do góry