Płońsk, dnia 13.02.2013 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

 

 

o szacunkowej wartości powyżej 14.000 euro i poniżej wartości progowych, wynikających z

rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych

 

 

 

 

Wójt Gminy Płońsk

09-100 Płońsk, ul. 19-go Stycznia 39

tel. (0-23)662 56 35, fax. (0-23) 662 24 26

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl, strona www: www.ugplonsk.bip.org.pl

 

Zakup i dostawa paliw płynnych dla Gminy Płońsk w 2013 roku

 

Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami :

Ilona Sklepińska – Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Spraw Społecznych,

Paweł Sawicki – Inspektor ds. Innowacji, Nowych Technologii i Promocji,

Paweł Koperski – Dyrektor Wydziału Oświaty, Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu,

Marta Sobańska – Referent ds. oświaty i edukacji

tel. (0-23) 662 56 35 wew. 47, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 800 - 1600, pokój nr 5,

 

Określenie przedmiotu zamówienia :

 

Kod CPV

23121100 – 2 (olej napędowy),

23111200 – 1 (benzyna bezołowiowa),

23200000 – 9 (gazy ropopochodne  i inne węglowodory gazowe, z wyjątkiem gazu   

                         ziemnego);

 

Zakup i dostawa paliw płynnych dla Gminy Płońsk w 2013 roku

Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonawca powinien zapewnić co najmniej jeden autoryzowany punkt dystrybucji paliwa na terenie miasta Płońsk. Zamawiający będzie dokonywać zakupów paliwa w stacjach paliwowych Wykonawcy na terenie całego kraju. Wykonawca zapewni możliwość dokonywania zakupów 7 dni w tygodniu.

Wskazane wartości są prognozowanym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Dostawa paliw realizowana będzie sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego. Dostarczone paliwo musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 października 2005 roku (Dz. U. Nr 216, poz. 1825) w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych oraz być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie normami.

Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia) pod warunkiem, iż oferowany asortyment  będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą jego szczegółową specyfikację, z której w sposób nie budzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż zastosowany asortyment jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do asortymentu określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

 

UWAGA : Zamawiający zastrzega sobie prawo, na etapie oceny ofert, zażądania od Wykonawcy próbek zaoferowanego towaru zamiennego, w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości co do ich (jego) zgodności z wymaganiami Zamawiającego.

Ilości:

ON                               35 800 l  olej napędowy

Olej opałowy                10 000 l

LPG                             2 000 l  gaz do instalacji samochodowych

Pb 95                             6 100 l   benzyna bezołowiowa

Ilości mogą się jedynie zmniejszyć.

Uzasadnienie wyboru wykonawcy :

Najkorzystniejsza cena.

Nazwa i adres wykonawcy :

PW PALIMAX Sp. z o.o.

Ul. Spółdzielcza 2 A

09 – 100 Płońsk

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA :

- Ogłoszenie

                                                                                                         

                                                                                                         Wójt Gminy Płońsk

          Aleksander Jarosławski

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-02-13 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-13 12:28:54
  • Liczba odsłon: 74
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1902455]

przewiń do góry