Dokumenty do pobrania dotyczące
" Nowego systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Płońsk"

 

1. DEKLARACJA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 2020 R. - - pobierz  
2. STAWKA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 2020 R. - pobierz

3. HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ZMIESZANYCH I  SEGREGOWANYCH Z TERENU GMINY PŁOŃSK W  OKRESIE KWIECIEŃ- GRUDZIEŃ 2020R. - pobierz

4. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD SEGREGACJI ODPADÓW W GMINIE PŁOŃSK - pobierz


Komunikat dotyczący pobierania worków na odpady segregowane

Osoby, które do tej pory nie segregowały odpadów prosimy o pobranie worków na odpady segregowane w Urzędzie Gminy w Płońsku przy ul. Pułtuskiej 39 w Wydziale Gospodarki Komunalnej


WAŻNA INFORMACJA

dotycząca zmiany stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz zmiany deklaracji.

 

Wszyscy od 1 stycznia 2020 roku są zobowiązani do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów na pięć frakcji.  Zmiany te spowodowała znowelizowana Ustawa o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach oraz Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.


Zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Gminy Płońsk Nr XV/111/2019 z dnia 17 grudnia 2019  r. W sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty :

od dnia 1 stycznia 2020 r. miesięczna    wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 20 zł za osobę .

Jeśli właściciel nieruchomości nie będzie wypełniał obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, zostanie ukarany kwotą opłaty w wysokości  40 zł za osobę.

 Zgodnie z  przyjętą uchwałą właścicielom nieruchomości przysługują ulgi o którym mówi §3, tj:

1. Opłata dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w  kompostowniku przydomowym  wynosi  19 zł   za osobę.

 2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019r., poz. 1390 i 1907), wynosi 17 zł za osobę .

Zmiana wysokości opłaty, sposób segregacji oraz niekorzystanie z ww. ulg , nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji  .


  
PROŚBA O AKTUALIZACJE DEKLARACJI

w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Informujemy, iż w wyniku wyrywkowych weryfikacji poprawności złożonych deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono, że w znacznej części nieprawidłowo wskazano liczbę osób zamieszkujących nieruchomość.

            Najczęstszym uchybieniem jest niezgłaszanie wszystkich mieszkańców zamieszkujących nieruchomość. Dotyczy to praktyki niezgłaszania nowo narodzonych dzieci lub innych osób zameldowanych w innej gminie. Informujemy, iż zgodnie z uchwałą obowiązującą na terenie Gminy Płońsk, opłata należna jest za każdą osobę zamieszkującą nieruchomość.

            Stwierdzono też przypadki braku zgłaszania zmian zmniejszenia liczby osób , czy to wskutek zgonu, czy zmiany miejsca zamieszkania oraz zmian nazwy ulic, numeru telefonu czy nazwiska . W tej kwestii nic nie dzieje się samoczynnie, posiadanie przez urząd takiej informacji nie skutkuje zmianami w wysokości opłaty. Zgodnie z ustawą wszelkich zmian dokonuje właściciel w formie nowej deklaracji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

W związku z powyższym prosimy wszystkich Państwa do zweryfikowania i dokonania ewentualnych zmian deklaracji zgodnie ze stanem faktycznym liczby osób zamieszkujących nieruchomość oraz poprawności danych osobowych.

Fakt niezgłoszenia wszystkich mieszkańców prowadzi do poważnych konsekwencji. Z roku na rok zwiększa się ilość odbieranych odpadów od mieszkańców, a wpływy z tytułu opłaty się zmniejszają. Zgodnie z ustawą system gospodarowania odpadami komunalnymi musi się bilansować.

Wszelkich informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska lub telefonicznie pod nr tel. 23 662 56 35 wew. 32.

 

                                                                                                                                  

Wójt Gminy Płońsk

      /-/ Aleksander Jarosławski

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Rachocka Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-01-10 12:10:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Wieczorek Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-04-14 09:42:02
  • Liczba odsłon: 5761
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1907342]

przewiń do góry