Dokumenty do pobrania dotyczące

" Nowego systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Płońsk"

DEKLARACJA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 2020r.    - pobierz

STAWKA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 2020 R..  - pobierz

Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych i  segregowanych z terenu Gminy Płońsk w okresie styczeń- marzec 2020r.    - pobierz
PAMIĘTAJ!

ZŁÓŻ DEKLARACJĘ O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

W URZĘDZIE GMINY W PŁOŃSKU

do   15 czerwca 2013 r.

 

  WAŻNE!

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty do dnia 15 czerwca 2013 r., Wójt Gminy Płońsk określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc po uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

 

 

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT ZA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE PŁOŃSK

Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacić do 15 lipca za lipiec 2013 r.

 

WAŻNE

Opłatę należy  uiszczać bez wezwania do 15-go dnia każdego miesiąca:

  • w kasie Urzędu Gminy w Płońsku,
  • przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Płońsku Bank Spółdzielczy w Płońsku nr 50 8230 0007 0000 0563 2032 0059 W rubryce „tytułem” należy zawsze wpisać adres nieruchomości, które opłata dotyczy lub inną informację umożliwiającą zlokalizowanie nieruchomości. Pozwoli to na szybkie zidentyfikowanie płatnika dzięki czemu unikniemy ewentualnych nieporozumień,
  • inkasentom określonym w odrębnej  uchwale Rady Gminy w Płońsku.

 

                                          


Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych i segregowanych z terenu Gminy Płońsk w okresie lipiec 2013 - czerwiec 2014 - pobierz

Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych i segregowanych z terenu Gminy Płońsk w okresie lipiec 2014 - grudzień 2014 - pobierz      

Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych i segregowanych z terenu Gminy Płońsk w okresie styczeń 2015 - grudzień 2015 - pobierz 

Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych i segregowanych z terenu Gminy Płońsk w okresie styczeń - grudzień 2016r - pobierzDeklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można składać w Urzędzie Gminy w Płońsku bądź podpisaną i zeskanowaną deklarację przekazać na adres ugplonsk@ugplonsk.pl


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Anna Rachocka
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-04-29 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiśniewski Dawid
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-30 13:32:14
  • Liczba odsłon: 3022
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1897213]

przewiń do góry