Płońsk, dnia 11.03.2013r.

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

o szacunkowej wartości powyżej 14.000 euro i poniżej wartości progowych, wynikających z

rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień

publicznych (Dz. U z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

 

 

Wójt Gminy Płońsk

09-100 Płońsk, ul. 19-go Stycznia 39

tel. (0-23)662 56 35, fax. (0-23) 662 24 26

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl, strona www: www.ugplonsk.bip.org.pl

 

Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami :

Teresa Giżyńska – Sekretarz Gminy Płońsk,

tel. (0-23) 662 56 35 wew. 38, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 800 - 1600, pokój nr 2,

 

Lilla Świerczewska – Inspektor ds. mienia komunalnego, geodezji i gospodarki gruntami,

tel. (0-23) 662 56 35 wew. 36, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 800 - 1600, pokój nr 7,

 

Ilona Sklepińska – Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Spraw Społecznych,

tel. (0-23) 662 56 35 wew. 47, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 800 - 1600, pokój nr 5,

 

Określenie przedmiotu zamówienia :

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Kod CPV

74225000 – 2 (usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe)

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac geodezyjnych na potrzeby Urzędu Gminy Płońsk w 2013 roku.

 

Zakres prac obejmuje :

1. Mapy do celów projektowych :

a) dla obiektów liniowych: za pierwszy kilometr, za następny kilometr

                                                                                                                                           

b) dla pozostałych: za pierwszy hektar, za następny hektar

                                                                                                                                           

c) mapy dc. sporządzenia MPZP w skali 1:2000: za pierwszy hektar, za następny hektar

                                                                                                                                           

2. Tyczenie obiektów, budynków i budowli :

a) dla obiektów liniowych: za pierwszy hektometr, za następny hektometr

                                                                                                                                           

b) dla pozostałych: do 6-ciu punktów, za każdy następny punkt

                                                                                                                                           

3. Podział nieruchomości : za dwie nowe działki, za każdą następną

                                                                                                                                           

4. Mapy do celów prawnych : za pierwszą działkę    , za następną działkę

                                                                                                                                           

5. Inwentaryzacja :

a) dla obiektów liniowych: za pierwszy kilometr drogi/ sieci, za każdy następny kilometr, za pierwsze przyłącze, za każde następne

                                                                                                                                           

b) dla obiektów budowlanych: za 1 obiekt budowlany

                                                                                                                                           

6. Wznowienie granic: za pierwszy punkt, za każdy następny

Uzasadnienie wyboru wykonawcy :

Najkorzystniejsza cena.

Nazwa i adres wykonawcy :

„GEODEZJA” Sp. cywilna

S. Ptasiewicz, R. Mystkowski

09 – 100 Płońsk, ul. Wolności 21

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA :

- Ogłoszenie

 

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy Płońsk

                                                                                                         

                                                                                                       /-/Aleksander Jarosławski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-03-11 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-11 15:41:20
  • Liczba odsłon: 85
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1895103]

przewiń do góry