Płońsk, dnia 24.05.2013 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

 

 

o szacunkowej wartości powyżej 14.000 euro i poniżej wartości progowych, wynikających z

rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych

 

 

 

 

Wójt Gminy Płońsk

09-100 Płońsk, ul. 19-go Stycznia 39

tel. (0-23)662 56 35, fax. (0-23) 662 24 26

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl, strona www: www.ugplonsk.bip.org.pl

 

Remont, rozbudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu

w miejscowości Cempkowo

 

Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami :

Ilona Sklepińska – Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Spraw Społecznych,

Paweł Sawicki – Inspektor d/s Inwestycji i promocji,

tel. (0-23) 662 56 35 wew. 47, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 800 - 1600, pokój nr 5,

 

 

Określenie przedmiotu zamówienia :

 

Kod CPV

45212000 – 6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

45330000 – 9 Hydraulika i roboty sanitarne

45332200 – 5 Hydraulika

45332300 – 6 Kładzenie upustów

45331100 – 7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45310000 – 3 Instalacja elektryczna i odgromowa

45341000 – 9 Wznoszenie płotów

45112723 – 9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45212200 – 8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

 

 

Remont, rozbudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Cempkowo

 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

 

1.   Roboty ogólnobudowlane – I etap

2.   Hydraulika, roboty sanitarne – I etap

3.   Instalacja elektryczna i odgromowa – I etap

4.   Plac zabaw – II etap

5.   Obiekty sportowe – II etap

6.   Zagospodarowanie terenu – II etap

- kostka brukowa wokół budynku,

- ogrodzenie terenu,

- zieleń.

Szczegółowy zakres przedsięwzięcia zawarty jest w przedmiarach robót i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, stanowiących załącznik do SIWZ i będących integralną częścią SIWZ.

 

Wszystkie prace i związane z nimi czynności muszą być wykonane zgodnie z szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, przedmiarami, kosztorysem ofertowym i stosownymi przepisami prawa budowlanego oraz istniejącymi przepisami i instrukcjami branżowymi.

 

„W myśl Art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) wykonawca robót może zastosować zawsze inną równoważną technologię systemową - odpowiadającą parametrami i charakterem technologii projektowanej - na zasadach określonych w Art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane”.

Uzasadnienie wyboru wykonawcy :

Najkorzystniejsza cena.

Nazwa i adres wykonawcy :

ROBBUD Sp. z o.o. Sp. K.

Ul. Płocka 33, 09 – 140 Raciąż

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA :

- Ogłoszenie

                                                                                                         

 

                                                                                                            Wójt Gminy Płońsk

                                   

                                                                                                       /-/Aleksander Jarosławski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-05-24 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-24 15:11:29
  • Liczba odsłon: 74
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1897503]

przewiń do góry