Płońsk, dn. 29.07.2013 r.

 

RGS.FN.271.3052.04.2013

 

 

Do wszystkich

Wykonawców biorących

udział w postępowaniu  

 

Wyjaśnienia treści SIWZ Nr 1

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2013 r.” (DUOPWE Nr 236526 – 2013 z dn. 16.07.2013 r.)

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 – 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z poźn. zm.) Zamawiający – Gmina Płońsk, ul. 19 – go Stycznia 39, 09 – 100 Płońsk, udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zapytania Wykonawców. Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej http://www.ugplonsk.bip.org.pl bez ujawniania źródła zapytania.

W załączeniu odpowiedzi i zeskanowane dokumenty.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania :

Odpowiedzi

Sprawozdania finansowe za IV kw 2012 r.

Sprawozdania finansowe za II kw 2013 r.

Uchwała budżetowa na rok 2013 wraz z zał.

Zmiany po 31.03.2013 r. do uchwały budżetowej

Uchwała WPF  z zał.

Zmiany do uchwały WPF po 31.03.2013 r.

Zaświadczenie o wyborze Wójta i powłanie Skarbnika

Opinia RIO z zał.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-07-29 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-29 14:34:39
  • Liczba odsłon: 105
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1901151]

przewiń do góry