Płońsk, dnia 18.09.2013r.

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

o szacunkowej wartości powyżej 14.000 euro i powyżej wartości progowych, wynikających z

rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień

publicznych (Dz. U z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

 

 

Wójt Gminy Płońsk

09-100 Płońsk, ul. 19-go Stycznia 39

tel. (0-23)662 56 35, fax. (0-23) 662 24 26

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl, strona www: www.ugplonsk.bip.org.pl

 

Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami :

Marianna Klimkiewicz – Skarbnik Gminy Płońsk,

tel. (0-23) 662 56 35 wew. 42, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 800 - 1600, pokój nr 9

 

Ilona Sklepińska – Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Spraw Społecznych,

tel. (0-23) 662 56 35 wew. 47, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 800 - 1600, pokój nr 5,

 

Określenie przedmiotu zamówienia :

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Kod CPV

66113000 (usługi udzielania kredytu)

 

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2013 r.  

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego w kwocie 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2013 r. związanego z realizacją inwestycji w kwocie 2 900 000,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 100 000,00 zł.

Uzasadnienie wyboru wykonawcy :

Najkorzystniejsza cena.

Nazwa i adres wykonawcy :

Bank Gospodarstwa Krajowego

Oddział w Warszawie

Al. Jerozolimskie 7, 00 – 955 Warszawa

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA :

- Ogłoszenie

 

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy Płońsk

                                                                                                         

                                                                                                       /-/Aleksander Jarosławski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-09-18 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-09-18 14:57:00
  • Liczba odsłon: 61
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1902061]

przewiń do góry