Obwieszczenie Wójta Gminy Płońsk - nr GK.6220.13.2013 z dnia 20 lutego 2014 roku. - pobierz

Zawiadomnienie o uzupełnieniu   do   raportu   oddziaływania na   środowisko - nr OŚ.6220.23.2011 z dnia 15 maja 2014 roku - pobierz

Zawiadomienie - Obwieszczenie dot. uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia - nr GK.6220.13.2013 z dnia 23 maja 2014 r. - pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Płońsk - znak: GK.6220.13.2013  z dnia 02 czerwca 2014 r. - pobierz   

Obwieszczenie Wójta  Gminy  Płońsk znak GK.6220.02.2014r z dnia 12.06.2014r o umorzeniu przez  RDOŚ  postępowania w sprawie wydania decyzji ooś dla busdowy  ciągu  pieszo -rowerowego przy  drodze  powiatowej 3021 W Płońsk-Raciąż - pobierz


Obwieszczenie -Zawiadomienie  Wójta  Gminy  Płońsk o zakończeniu zbierania materiałów i dowodów w sprawie wydania decyzji
ooś dla budowy  ciągu  pieszo -rowerowego przy  drodze  powiatowej 3021 W Płońsk-Raciąż -znak GK.6220.02.2014r z dnia 16.06.2014r - pobierz

Sprostowanie do Obwieszczenia Wójta Gminy Płońsk - znak: GK.6220.13.2013  z dnia 02 czerwca 2014 r. - pobierz

 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 30 lipca 2014 r. - pobierz

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 01 wrzeŚnia 2014 r., znak: GK.6220.09.2014 pn: Przebudowa dróg gminnych w msc. Ćwiklin - Cieciórki - Ćwiklinek - Szymaki - pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Płońsk - z dnia 12 wrzesień 2014 roku, znak GK.6220.09.2014 dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa dróg gminnych w msc. Ćwiklin - Cieciórki - Ćwiklinek - Szymaki-   pobierz

Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Płońsk o zakończeniu postępowania dowodowego z dnia 22 września 2014 r., znak: GK.6220.09.2014 dla przedsięwzięcia pn: Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Ćwiklin - Cieciórki - Ćwiklinek - Szymaki - pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Płońsk o wydanym postanowieniu o odstąpieniu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 3057 W Płońsk-Wichorowo na odcinku od km 3+390 do km 7+170 o dł 3780 m na terenie oznaczonym numerami ew 12, 106, 124 obręb Bogusławice, gm. Płońsk oraz nr 50 obręb Wichorowo, gm. Naruszewo  - pobierz
Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Płońsk o zakończeniu postępowania dowodowego
dla przedsięwzięcia pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 3057 W Płońsk-Wichorowo na odcinku od km 3+390 do km 7+170 o dł 3780 m na terenie oznaczonym numerami ew 12, 106, 124 obręb Bogusławice, gm. Płońsk oraz nr 50 obręb Wichorowo, gm. Naruszewo  - pobierz
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o wyłożeniu projektów planów zadań sporządzonych w formie projektów zarządzeń dla obszarów Natura 2000 - pobierz
Obwieszczenie Wójta Gminy Płońsk z dnia 25 września 2014 r., znak:GK.6220.07.2014 dla przedsięwzięcia
pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 3057 W Płońsk-Wichorowo na odcinku od km 3+390 do km 7+170 o dł 3780 m na terenie oznaczonym numerami ew 12, 106, 124 obręb Bogusławice, gm. Płońsk oraz nr 50 obręb Wichorowo, gm. Naruszewo - pobierz 
Obwieszczenie Wójta Gminy Płońsk o wydanej decyzji z dnia 30 września 2014 r. znak: GK.6220.09.2014 pn:
Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Ćwiklin - Cieciórki - Ćwiklinek - Szymaki - pobierz


 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Anna Kaniewska
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-09-30 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Kaniewska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-01 08:16:09
  • Liczba odsłon: 215
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1902479]

przewiń do góry