Płońsk, dnia 25.02.2014 r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

 

o szacunkowej wartości powyżej 14.000 euro i poniżej wartości progowych, wynikających z

rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U z 2013r. poz. 907 z póź. zm.)

 

 

Gmina Płońsk reprezentowana przez Wójta Gminy Płońsk

09-100 Płońsk, ul. 19-go Stycznia 39

tel. (0-23) 662 56 35, fax. (0-23) 662 24 26

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl, strona www: www.ugplonsk.bip.org.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac geodezyjnych na potrzeby Urzędu Gminy Płońsk w 2014 roku

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego,

pokój nr 5 w godz. 800 – 1600 w dniach od poniedziałku do piątku.

Termin realizacji zamówienia (wymagany) – 31.12.2014 r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) 100 %.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, sekretariat Urzędu Gminy w Płońsku.
Termin składania ofert upływa dnia 5 marca 2014 roku o godz. 930.

Wadium – zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 marca 2014 roku o godz. 1000 w siedzibie zamawiającego (Sala Konferencyjna Urzędu Gminy).

Ogłoszenie zostało umieszczone na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych w BZP pod numerem : 37407 – 2014 dnia 25 lutego 2014r.

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA :

- Ogłoszenie BZP

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Oferta wraz z załącznikami

                Wójt Gminy Płońsk

           /-/ Aleksander Jarosławski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-02-25 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-25 13:53:40
  • Liczba odsłon: 198
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1893545]

przewiń do góry