Płońsk, dnia 25.03.2014 r.

RGS.AGP.271.6641.09.14

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

o szacunkowej wartości powyżej 14.000 euro i poniżej wartości progowych, wynikających z

rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień

publicznych (t.j. Dz. U z 2013r. poz. 907 z póź. zm.)

 

 

Wójt Gminy Płońsk

09-100 Płońsk, ul. 19-go Stycznia 39

tel. (0-23)662 56 35, fax. (0-23) 662 24 26

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl, strona www: www.ugplonsk.bip.org.pl

 

 

Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami :

Teresa Giżyńska – Sekretarz Gminy Płońsk,

tel. (0-23) 662 56 35 wew. 38, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 800 - 1600, pokój nr 2,

 

Lilla Świerczewska – Inspektor ds. geodezji i gospodarki gruntami,

tel. (0-23) 662 56 35 wew. 36, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 800 - 1600, pokój nr 7,

 

Ilona Sklepińska – Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Spraw Społecznych,

tel. (0-23) 662 56 35 wew. 47, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 800 - 1600, pokój nr 5,

 

Określenie przedmiotu zamówienia :

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Kod CPV

74225000 – 2 (usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe)

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac geodezyjnych na potrzeby Urzędu Gminy Płońsk w 2014 roku

 

Zakres prac obejmuje :

1. Mapy do celów projektowych :

a) dla obiektów liniowych: za pierwszy kilometr, za następny kilometr

                                                                                                                                           

b) dla pozostałych: za pierwszy hektar, za następny hektar

                                                                                                                                           

c) mapy dc. sporządzenia MPZP w skali 1:2000: za pierwszy hektar, za następny hektar

                                                                                                                                           

2. Tyczenie obiektów, budynków i budowli :

a) dla obiektów liniowych: za pierwszy hektometr, za następny hektometr

                                                                                                                                           

b) dla pozostałych: do 6-ciu punktów, za każdy następny punkt

                                                                                                                                           

3. Podział nieruchomości : za dwie nowe działki, za każdą następną

                                                                                                                                           

4. Mapy do celów prawnych : za pierwszą działkę    , za następną działkę

                                                                                                                                           

5. Inwentaryzacja :

a) dla obiektów liniowych: za pierwszy kilometr drogi/ sieci, za każdy następny kilometr, za pierwsze przyłącze, za każde następne

                                                                                                                                           

b) dla obiektów budowlanych: za 1 obiekt budowlany

                                                                                                                                           

6. Wznowienie granic: za pierwszy punkt, za każdy następny

 

7. Rozgraniczenie nieruchomości : za pierwszy punkt, za każdy następny

 

8. Ocena prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości (rozgraniczenie) : operat techniczny z rozgraniczenia działek

 

9. Rozliczenie powierzchni według przeznaczenia działki w MPZP : za 1 działkę

Uzasadnienie wyboru wykonawcy :

Najkorzystniejsza cena.

Nazwa i adres wykonawcy :

PRACOWNIA GEODEZYJNA

inż. Andrzej Bytniewski 

ul. Gen. St. Maczka 3, 09 – 100 Płońsk

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA :

- Ogłoszenie

 

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy Płońsk

                                                                                                         

                                                                                                       /-/Aleksander Jarosławski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-03-25 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-25 13:36:52
  • Liczba odsłon: 78
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1900933]

przewiń do góry