WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 25 MAJA 2014 ROKU


Państwowa Komisja Wyborcza http://pkw.gov.pl/


Obwieszczenie PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 lutego 2014 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych - pobierz


Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych - pobierz


Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa - pobierz


Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania - pobierz


Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. - pobierz

Wniosek o zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego - pobierz


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. - pobierz
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. - pobierz


Wniosek o wpis do spisu wyborców - pobierz

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE SPISU WYBORCÓW - pobierz

Wniosek o wydanie zaświadczenia - pobierz


Informacja Rejonowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Ciechanowie z dnia 9 kwietnia 2014 roku - pobierz 


Uchwała Nr XXVI/177/2012 w sprawie podziału Gminy Płońsk na okregi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w kazdym okregu wyborczym - pobierz


Uchwała Nr XXVII/184/2012 w sprawie obwodów głosowania, ustalenia granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - pobierz  


Uchwała Nr XLVII/354/2014 zmieniająca uchwałę Nr XXVII/184/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie obwodów głosowania, ustalenia granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych   - pobierz


Informacja o siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Płońsk - pobierz


Zarządzenie Wójta Gminy Płońsk w sprawie wyznaczenie na obszarze gminy Płońsk miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych - pobierz


Wykaz sołectw gminy Płońsk - pobierz


Obwieszczenie Wójta Gminy Płońsk w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego - pobierzObwieszczenie Wójta Gminy Płońsk o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o obwodowej komisji wyborczej wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego - pobierz


Ogłoszenie o terminie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez Pełnomocników Komitetów Wyborczych - pobierz


Ogłoszenie o możliwości dopisania do spisu wyborców - pobierz

Ogłoszenie Wójta  o sporządzeniu spisu wyborców - pobierz


Zarządzenie o powołaniu obwodowych komisji wyborczych - pobierz

Zarządzenie zmieniające zarządzenie o powołaniu obwodowych komisji wyborczych - pobierz


Zarządzenie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej oraz zmiany zarządzenia Nr. 14/V/2014 Wójta Gminy Płońsk z dnia 5 maja 2014 r w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych - pobierz

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Teresa Giżyńska
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-05-14 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-10 13:25:34
  • Liczba odsłon: 624
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1907474]

przewiń do góry