ZRYCZAŁTOWANY DODATEK ENERGETYCZNY wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art.2 ust.1 ustawy z dnia 21.06.2001r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego za okres od 01.01.2014 do 30.04.2014 roku wynosi dla gospodarstw:

1) prowadzonych przez osobę samotną-11,36 zł miesięcznie
2)składających się z 2 do 4 osób - 15,77 zł miesięcznie 
3) składających się z co najmniej 5 osób - 18,93 miesięcznie

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego za okres od 1.05.2014 roku do 30.04.2015 roku zostanie ogłoszona przez ministra właściwego do spraw gospodarki w drodze obwieszczenia.

Wszelkie informacje dotyczące zryczałtowanego dodatku energetycznego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Płońsku w godzinach urzędowania. 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Monika Hartman
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-03-31 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Monika Hartman
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-15 11:23:21
  • Liczba odsłon: 83
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1895293]

przewiń do góry