Płońsk, dnia 16.03.2015 r.


 


OGŁOSZENIE O ROZPOZNANIU CENOWYM


o szacunkowej wartości poniżej 30.000 euro


Gmina Płońsk reprezentowana przez Wójta Gminy Płońsk


09-100 Płońsk, ul. 19-go Stycznia 39


tel. (0-23) 662 56 35, fax. (0-23) 662 24 26


e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl , strona www: www.ugplonsk.bip.org.pl


 


Modernizacja 170 komputerów


 1. Nazwa przedmiotu zamówienia : dostawa, usługa, robota budowlana

   

  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja 170 komputerów

  dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inowacyjna Gospodarka

  8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki

  Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

  dla projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Płońsk – II etap”

  w następującym zakresie :

  Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację komputerów – zadanie podstawowe: modernizacja 100 komputerów dla mieszkańców oraz zadanie koordynacyjne: modernizacja 70 komputerów dla instytucji objętych projektem (razem  170 sztuk).

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 2.

  3..Kryteria wyboru – 100 % cena wykonania zadania.

  a.    Termin wykonania zamówienia : od chwili podpisania umowy do

                                                                  24 kwietnia 2015

  b.   Okres gwarancji : 2 lata

  c.    Warunki płatności : przelew 30 dni

  d.   Inne (kryteria w zależności od specyfiki zamówienia)

  4.   Sposób Płatności:

  przelew

  5.   Forma złożenia oferty :

  Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 23.03.2015 roku do godziny 9 00 w formie :


 • Pisemnej (osobiście, listownie) na adres : Urząd Gminy Płońsk

  09 - 100 Płońsk,  Ul. 19 – go Stycznia 39

 • Faxem na numer : nie dotyczy

 • W wersji elektronicznej na e-mail : nie dotyczy

  Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami są:

  Wiesław Targalski – Dyrektor Wydziału GK

  tel. (0-23) 662 56 35 wew. 53, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 8 00 - 16 00 ,

   

  ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA :

  - pobierz

   

                                                                                                   Wójt Gminy Płońsk

                                                                                             /-/Aleksander Jarosławski

   

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-03-16 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-30 15:49:02
 • Liczba odsłon: 137
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1897663]

przewiń do góry