Wójt Gminy Płońsk ogłasza nabór wniosków w ramach projektu „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Płońsk – III etap”  

Projekt realizowany przez Gminę Płońsk jest współfinansowany w 100 % przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Celem głównym Projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 100 gospodarstw domowych (w tym osoby niepełnosprawne oraz osoby z grupy 50+) oraz 12 instytucji (8 świetlic wiejskich i 3 szkoły oraz biblioteka gminna) z terenu gminy Płońsk.

 

Wniosek zgłoszeniowy dostępny jest w Urzędzie Gminy Płońsk ul. 19-go Stycznia 39,
09-100 Płońsk, pok. 5

Marta Sobańska, nr tel. 23 662-56-89 w. 52

Olga Kmieć, nr tel. 23 662-56-89 w. 47

oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Płońsk www.ugplonsk.bip.org.pl


DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

Regulamin rekrutacji III etap  - pobierz

Załącznik Nr 1 Deklaracja Uczestnictwa w Projekcie III etap - pobierz

Załącznik Nr 2 Formularz Zgłoszeniowy do Projektu III etap - pobierz

Załącznik Nr 3 Oświadczenie o wysokości dochodów III etap - pobierz  

 

Wnioski przyjmowane będą od dnia 09.06.2014 do 17.06.2014r.

 

Do ubiegania się o udział w projekcie uprawnione są następujące grupy uczestników:

1.       Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniem równoważnym, w tym również osoby nieletnie, reprezentowane przez swoich opiekunów prawnych – bez względu na wysokość dochodu;

2.       Dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie w 2013 roku był niższy niż aktualny roczny wskaźnik, tj. 
1 270,00 zł/os;

3.     Osoby, których dochód nie przekracza 542 zł netto (samotnie gospodarujące) lub 456 zł netto na członka rodziny w gospodarstwie domowym, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.);

4.    Osoby uprawnione do zasiłku rodzinnego, których dochód na członka rodziny nie przekracza 539 zł netto lub 623 zł netto, jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne, na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 228 poz. 2255 z późn. zm.);

5.       Osoby z grupy 50+, których   przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych tj. 844,45 zł.

 

Warunkiem udziału w Projekcie, obowiązkowym dla wszystkich uczestników Projektu jest łączne spełnienie następujących kryteriów:

1)       posiadanie miejsca zamieszkania na terenie Gminy Płońsk;

2)       brak komputera z dostępem do Internetu w gospodarstwie domowym;

3)       zamieszkiwanie w miejscu będącym w zasięgu dostępu do Internetu, oferowanego przez operatorów  świadczących usługi dostępu do Internetu.  
                                                                                    Wójt Gminy Płońsk

                                                                               /-/Aleksander Jarosławski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Olga Kmieć
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-06-06 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-09 07:50:04
  • Liczba odsłon: 460
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1893496]

przewiń do góry