Płońsk, dnia 13.06.2014r.

 

 

OGŁOSZENIE O ROZPOZNANIU CENOWYM

 

 

o szacunkowej wartości poniżej 30.000 euro

 

 

Gmina Płońsk reprezentowana przez Wójta Gminy Płońsk

09-100 Płońsk, ul. 19-go Stycznia 39

tel. (0-23) 662 56 35, fax. (0-23) 662 24 26

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl , strona www: www.ugplonsk.bip.org.pl

 

ogłasza wykonanie zestawu tablic pamiątkowych

 

1.       Nazwa przedmiotu zamówienia : dostawa, usługa, robota budowlana  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zestawu tablic pamiątkowych dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

dla projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Płońsk”

 

w następującym zakresie :

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zestawu tablic pamiątkowych (4 tablice zewnętrzne o wymiarach wys. 100 cm i szer. 150 cm  oraz 7 tablic wewnętrznych o wymiarach wys. 40 cm i szer. 30 cm)  zgodnie z zasady promocji projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka .

 

Zakres zamówienia obejmuje:

1.       Zaprojektowanie tablic pamiątkowych wg poniższych zaleceń - zgodnie z wytycznymi dla beneficjentów POIG w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno – promocyjnych,

 

Układ tablicy powinien zawierać:

- logo Unii Europejskiej z podpisem „Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego”,

- logo Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

- poza ciągiem znaków, w dolnej części tablicy, zgodnie z przykładem nr 10, należy umieścić informację o współfinansowaniu projektu,

- nazwę zrealizowanego projektu, jego łączny budżet i wysokość dofinansowania ze środków UE,

- okres realizacji projektu,

- hasło promocyjne przeznaczone dla POIG,

- wymiary tablic wys. 100 cm i szer. 150.

2. Wykonanie tablic pamiątkowych.

3. Demontaż tablic informacyjnych z konstrukcjami.

4. Czyszczenie oraz malowanie konstrukcji.

5. Montaż tablic z konstrukcjami.

6. Dostawa zmontowanych tablic, konstrukcji i słupków mocujących do miejsca realizacji
inwestycji

 

2.       Kryteria wyboru – 100 % cena wykonania zadania.

a.    Termin wykonania zamówienia:                   27.06.2014

b.    Okres gwarancji:                                           3 lata

c.     Warunki płatności:                                        przelew 7 dni

d.    Inne (kryteria w zależności od specyfiki zamówienia)

 

3.       Forma złożenia oferty :

Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 17.06.2014 roku do godziny 9 00 w formie :

Ø       Pisemnej (osobiście, listownie) na adres :  

Urząd Gminy Płońsk, Ul. 19 – go Stycznia 39, 09 - 100 Płońsk

Ø       Faxem na numer :           nie dotyczy

Ø         W wersji elektronicznej na e-mail :        nie dotyczy

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami są:

Paweł Sawicki – Inspektor ds. inwestycji i promocji

tel. (0-23) 662 56 35 wew. 47, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 8 00 - 16 00 , pokój nr 5,

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA :

- pobierz

               

         Wójt Gminy Płońsk

 

 /-/ Aleksander Jarosławski

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-06-13 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-20 08:57:03
  • Liczba odsłon: 73
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1893537]

przewiń do góry