Płońsk, dnia 08.07.2014 r.

 

OGŁOSZENIE O ROZPOZNANIU CENOWYM

o szacunkowej wartości poniżej 30.000 euro

Gmina Płońsk reprezentowana przez Wójta Gminy Płońsk

09-100 Płońsk, ul. 19-go Stycznia 39

tel. (0-23) 662 56 35, fax. (0-23) 662 24 26

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl , strona www: www.ugplonsk.bip.org.pl

 

Świadczenie usług stałego dostępu do Internetu wraz z dostawą i montażem sprzętu sieciowego

 

1.          Nazwa przedmiotu zamówienia : dostawa, usługa, robota budowlana

 

W ramach realizacji projektu pn.:„ Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Płońsk – III etap” w ramach Działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług stałego dostępu do Internetu wraz z dostawą i montażem sprzętu sieciowego:

 

1) Dostęp do Internetu dla 100 gospodarstw domowych z terenu Gminy Płońsk

1.Dostep do Internetu dla 100 gospodarstw domowych (w każdym z gospodarstw znajduje się jeden komputer zainstalowany w ramach innego postępowania przetargowego). Wykaz lokalizacji w załączniku nr 3 do formularza ofertowego,

 

Charakterystyka usługi:

 

Parametry techniczne:

- stały dostęp do sieci Internet,

- transfer do komputera użytkownika (download) minimum 1,5 MB/s,

- transfer od komputera użytkownika (upload) minimum 64 kbit/s,

- ilość przesyłanych informacji bez limitu.

 

Gwarancje:

- dostęp do Internetu z punktu widzenia Zamawiającego musi działać bezobsługowo, co oznacza, że nie jest wymagane podawanie loginów, haseł czy nr PIN aby mieć możliwość korzystania z internetu.

- dodatkowe, niezbędne urządzenia do prawidłowego działania łącza dostarcza Wykonawca,

- urządzenia dodatkowe muszą mieć funkcjonalność automatycznego instalowania sterowników i konfigurowania się w systemie operacyjnym po podłączeniu do komputera lub tylko podłączenie przez kabel sieciowy (RJ-45),

- Wykonawca poniesie nie przewidziane koszty związane z instalacją usługi.

- W razie awarii wykonawca przyjmie zgłoszenie każdego dnia roboczego w godzinach 9.00 – 21.00 Czas usunięcia awarii - do końca następnego dnia roboczego (telefonicznie, mailem).

 

Inne:

- techniczne warunki dostarczenia usługi pozostają w gestii Wykonawcy,

- gwarancja możliwości przeniesienia usługi dostępu do Internetu pod inny wskazany przez Zamawiającego adres położony w granicach administracyjnych gminny Płońsk w przypadku zmiany miejsca stałego pobytu odbiorcy końcowego lub zmiany odbiorcy końcowego.

Przy założeniach że:

- zmiana lokalizacji dotyczyć będzie nie więcej niż 5 % użytkowników

- wykonawca potwierdzi możliwości techniczne świadczenia usługi zgodnie z ww. parametrami technicznymi

- możliwość kontaktu telefonicznie z serwisantem w godz. 9.00 – 21.00 (załączyć oświadczenie)

 

2) Dostęp do Internetu dla 90 punktów w jednostkach podległych : Szkoły, Biblioteka i świetlice wiejskie

1. Dostęp do Internetu dla 3 Szkół (w szkołach znajduje się 70 komputerów zainstalowanych w ramach innego postępowania przetargowego), dla 8 świetlic wiejskich (w świetlicach wiejskich znajduje się 12 komputerów zainstalowanych w ramach innego postępowania przetargowego) oraz dla 1 biblioteki (w bibliotece znajduje się 8 komputerów zainstalowanych w ramach innego postępowania przetargowego). Wykaz lokalizacji w załączniku nr 3 do formularza  ofertowego.

 

Charakterystyka usługi:

 

Parametry techniczne:

- stały dostęp do sieci Internet,

- transfer do komputera użytkownika (download) minimum 1,5 MB/s,

- transfer od komputera użytkownika (upload) minimum 64 kbit/s,

- ilość przesyłanych informacji bez limitu.

 

Gwarancje:

- dostęp do Internetu z punktu widzenia Zamawiającego musi działać bezobsługowo, co oznacza, że nie jest wymagane podawanie loginów, haseł czy nr PIN aby mieć możliwość korzystania z internetu.

- dodatkowe, niezbędne urządzenia do prawidłowego działania łącza dostarcza Wykonawca,

- urządzenia dodatkowe muszą mieć funkcjonalność automatycznego instalowania sterowników i konfigurowania się w systemie operacyjnym po podłączeniu do komputera lub tylko podłączenie przez kabel sieciowy (RJ-45),

- Wykonawca poniesie nie przewidziane koszty związane z instalacją usługi.

- W razie awarii wykonawca przyjmie zgłoszenie każdego dnia roboczego w godzinach 9.00-21.00 Czas usunięcia awarii - do końca następnego dnia roboczego

(telefonicznie, mailem)

 

Inne:

- techniczne warunki dostarczenia usługi pozostają w gestii Wykonawcy,

- gwarancja możliwości przeniesienia usługi dostępu do Internetu pod inny wskazany przez Zamawiającego adres położony w granicach administracyjnych gminny Płońsk w przypadku zmiany miejsca stałego pobytu odbiorcy końcowego lub zmiany odbiorcy końcowego.

Przy założeniach że:

- zmiana lokalizacji dotyczyć będzie nie więcej niż 5 % użytkowników

- wykonawca potwierdzi możliwości techniczne świadczenia usługi zgodnie z ww. parametrami technicznymi

- możliwość kontaktu telefonicznie z serwisantem w godz. 9.00 – 21.00 (załączyć oświadczenie)

 

3) Dostawa, montaż i konfiguracja urządzeń do podłączenia z Internetem – 190 szt.

 

4) Przed złożeniem oferty zaleca się wizje w terenie, w celu sprawdzenia możliwości świadczenia usługi dostępu do Internetu dla lokalizacji wymienionych w załączniku nr 3 do formularza ofertowego.

3.Kryteria wyboru – 100 % cena wykonania zadania.

a.  Termin wykonania zamówienia :  

1) Wykonawca aktywuje dostęp do Internetu w lokalizacjach w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy, ale nie później niż do 31.07.2014 r.

2) Wykonawca będzie świadczył usługę dostępu do Internetu w lokalizacjach wymienionych w opisie przedmiotu w okresie 16 miesięcy od momentu aktywacji dostępu do Internetu potwierdzonego protokołem odbioru tj. do 30 listopada 2015r.

b. Warunki płatności : przelew 14 dni

c. Inne (kryteria w zależności od specyfiki zamówienia)

4.   Forma złożenia oferty :

Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 11.07.2014 roku do godziny 9 00 w formie :

·        Pisemnej (osobiście, listownie) na adres : Urząd Gminy Płońsk

09 - 100 Płońsk,  Ul. 19 – go Stycznia 39

·        Faxem na numer : nie dotyczy

·        W wersji elektronicznej na e-mail : nie dotyczy

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami są:

Olga Kmieć – Referent ds. obsługi i pozyskiwania środków

tel. (0-23) 662 56 35 wew. 47, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 8 00 - 16 00 , pokój nr 5,

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA :

- pobierz

 

 

Wójt Gminy Płońsk

   /-/ Aleksander Jarosławski

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-07-08 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-07-08 13:19:53
  • Liczba odsłon: 114
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1902509]

przewiń do góry