Płońsk, dnia 29.07.2014 r.

 

OGŁOSZENIE O ROZPOZNANIU CENOWYM

o szacunkowej wartości poniżej 30.000 euro

Gmina Płońsk reprezentowana przez Wójta Gminy Płońsk

09-100 Płońsk, ul. 19-go Stycznia 39

tel. (0-23) 662 56 35, fax. (0-23) 662 24 26

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl , strona www: www.ugplonsk.bip.org.pl

ogłasza zakup ubezpieczenia sprzętu komputerowego

1.     Nazwa przedmiotu zamówienia : dostawa, usługa, robota budowlana

Przedmiotem zamówienia jest zakup kompleksowego ubezpieczenia sprzętu komputerowego w formule all risk dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inowacyjna Gospodarka

8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

dla projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Płońsk – III etap”

w następującym zakresie :

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup ubezpieczenia sprzętu komputerowego
– zadanie podstawowe: ubezpieczenie sprzętu komputerowego dla mieszkańców (100 sztuk) oraz zadanie koordynacyjne: ubezpieczenie sprzętu komputerowego dla instytucji objętych projektem (90 sztuk), ubezpieczenie drukarek dla instytucji objętych projektem (17 sztuk). Okres ubezpieczenia obejmuje 12 miesięcy.

Zakres zamówienia obejmuje:

Kompleksowe ubezpieczenie sprzętu komputerowego w formule all risk w ramach realizacji projektu - „Zwiększenie dostępu do Internetu szansa wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Płońsk - III etap” - realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działania 8.3 -Przeciw działanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion- osi priorytetowej 8. - Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013. Ubezpieczenie zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla mieszkańców, które składają się z komputera stacjonarnego DELL OptiPlex 7010 SFF, monitora DELL – E-series E2014H, klawiatury usb, myszy optycznej – 100 szt., 5 lat gwarancji, cena jednostkowa brutto wynosi 3 425,55 zł, cena netto 2 785,00 zł, oraz komputera stacjonarnego DELL OptiPlex 9020 SFF, monitora DELL Professional P2214H, klawiatury usb, myszy optycznej – 70 szt., 5 lat gwarancji, cena jednostkowa brutto wynosi 3448,92 zł, cena netto 2 804,00 zł, komputerów przenośnych laptopów z oprogramowaniem wraz z myszą optyczną dla instytucji objętych projektem firmy DELL Latitude E5540 – 20 szt. 5 lat gwarancji, cena jednostkowa brutto wynosi 3499,35 zł, cena netto 2 845,00 zł, drukarek OKI MC342dnw Colour MFP – 17 szt. 3 lata gwarancji, cena jednostkowa brutto wynosi 1714,62 zł, cena netto 1394,00 zł, oddanych do użytku w lipcu 2014 r. Opis przedmiotu zamówienia: a. Zakres ubezpieczenia oparty o formułę all risk obejmuje co najmniej szkody powstałe z następujących przyczyn: Wszelkie przypadkowe, nagłe, nieprzewidziane i wynikające z przyczyn niezależnych od Ubezpieczającego szkody, a w szczególności następujące ryzyka: a. ogień, wybuch, bezpośrednie uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego; b. silny wiatr, deszcz nawalny, powódź, zapadanie i osuwanie się ziemi, awarię instalacji wodociągowych i technologicznych, uderzenie pojazdu, grad, działanie ciężaru śniegu, szadź, dym, sadza, osmolenie, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie; d. działania wody tj. zalania wodą z urządzeń wodno - kanalizacyjnych, burzy, sztormu, wylewu wód podziemnych, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz mrozu; e. działania wiatru, lawiny, osunięcie się ziemi; nieodpowiednim działaniem urządzeń klimatyzacyjnych, grzewczych oraz chłodzących, i. zmian napięcia, całkowitego zaniku napięcia oraz innych szkód elektrycznych w tym w szczególności zwarcia, przetężenia, uszkodzenia izolacji, niezadziałania zabezpieczeń itp., j. pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych tj. działanie pola elektromagnetycznego, indukcji, itp.; k. kradzież z włamaniem (dokonana lub usiłowana), rabunek (dokonany lub usiłowany), wandalizm - dewastacja oraz koszty akcji ratowniczej związane ze zdarzeniami objętymi ochroną. Dodatkowo zakres ochrony powinien objąć: 1. szkody spowodowane akcją ratowniczą (gaszeniem, rozbiórką, ewakuacją), jeśli ratunek miał na celu zmniejszenie strat lub niedopuszczenie do ich zwiększenia; 2. koszty zabezpieczenia przed szkodą ubezpieczonego mienia w razie jego bezpośredniego zagrożenia działaniem zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową.

3..Kryteria wyboru – 100 % cena wykonania zadania.

a.    Termin wykonania zamówienia : 3 dni od chwili podpisania umowy

b.   Okres gwarancji : nie dotyczy

c.    Warunki płatności : przelew 14 dni

d.   Inne (kryteria w zależności od specyfiki zamówienia)

4.   Sposób Płatności:

przelew

5.   Forma złożenia oferty :

Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 31.07.2014 roku do godziny 9 00 w formie :

·        Pisemnej (osobiście, listownie) na adres : Urząd Gminy Płońsk

09 - 100 Płońsk,  Ul. 19 – go Stycznia 39

·        Faxem na numer : nie dotyczy

·        W wersji elektronicznej na e-mail : nie dotyczy

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami są:

Paweł Sawicki - Inspektor ds. inwestycji i promocji

tel. (0-23) 662 56 35 wew. 47, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 8 00 - 16 00 , pokój nr 5,

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA :

- pobierz

 

Wójt Gminy Płońsk

   /-/ Aleksander Jarosławski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-07-29 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-07-29 15:21:53
  • Liczba odsłon: 96
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1893600]

przewiń do góry