Zobacz podgałęzie

Wybory samorządowe 16 listopada 2014 r.


Państwowa Komisja Wyborcza http://pkw.gov.pl/

Zarządzenie Nr 93 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 marca 2014 roku w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2014 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz dzielnic m.st. Warszawy - pobierz

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewódzkich i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - pobierz

Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie w sprawie miejsca, dniach i godzinach składania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw - pobierz

Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie sposobu zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów osobowych terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - pobierz


Obwieszczenie Wójta Gminy Płońsk z dnia 1 września 2014 roku o numerach i granicach okręgów wyborczych oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy Płońsk zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej - pobierz

Urzędnik Wyborczy

Teresa Giżyńska 

Sekretarz Gminy Płońsk

Urząd Gminy Płońsk

ul. 19 Stycznia 39

09-100 Płońsk

tel. (23) 662-56-89

fax.(23)662-24-26

e-mail:teresagizynska@ugplonsk.pl


Zarządzenie Nr 40/IX/2014 Wójta Gminy Płońsk z dnia 02 września 2014 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Płońsk miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych - pobierz

Wykaz sołectw Gminy Płońsk pobierz


Obwieszczenie Starosty Płońskiego z dnia 2 września 2014 roku o numerach i granicach okręgów wyborczych oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu Płońskiego - pobierz


Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 1 września 2014 roku w sprawie podziału na okręgi wyborcze, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej - pobierz


Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego - pobierz

w dniu 27 października  upływa termin zgłaszania przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek w alfabecie Braille a 

Głosowanie przez pełnomocnika - pobierz

w dniu 7 listopada 2014 r. (piątek) upływa termin na składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa -

wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa - pobierz

zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa - pobierz

 

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostały zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.  - pobierz

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostały zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. - pobierz

Rejestr Wyborców

a/ wniosek o dopisanie do rejestru wyborców - pobierz

b/ deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców - pobierz

c/wniosek o skreślenie z rejestru wyborców - pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Płońsk z dnia 15 października 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wyborców informacji o numerach i granicach obwodów głosownia oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych - pobierz

Ogłoszenie Wójta o spisie wyborców - pobierz

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców - pobierz

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Teresa Giżyńska
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-10-28 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Podlecka Marzanna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-28 09:41:06
  • Liczba odsłon: 1331
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1897139]

przewiń do góry