1.       Rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1–3 wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

2.       Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności przewodniczącego i niewyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.

3.       Odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczących następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady gminy.

4.       W przypadku rezygnacji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.

5.       Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 5, w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez radę gminy z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Włodzimierz Bogusław Kędzik

Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków :
Poniedziałki i piątki w godzinach 7:00 - 8:00. 

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy   

Maria Gołębiowska
 Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy   
Jacek Kucharzak

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marzanna Podlecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-08 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Podlecka Marzanna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-05 09:57:24
  • Liczba odsłon: 215
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1900863]

przewiń do góry