REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 06 WRZEŚNIA 2015 R.

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o referendum ogólnokrajowym - pobierz

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 roku o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum - pobierz

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym - pobierz

Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie do głosowania - pobierz

Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym - pobierz

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania - pobierz

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania - pobierz

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania- pobierz

Wniosek o wpis do spisu wyborców - pobierz

Wniosek o udostępnienie spisu - pobierz

Informacja Wójta Gminy Płońsk z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum - pobierz

Zarządzenie Wójta Gminy Płońsk w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Płońsk miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń i plakatów referendalnych - pobierz

Zarządzenie Nr 40/VIII/2015 Wójta Gminy  Płońsk  z dnia 11 sierpnia 2015 r.  w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum zarządzonego na dzień  6 września  2015 r. -  sklad_obwodowych_komisji_ds.referendum.docx

Zarządzenie Nr 42 /VIII/2015  Wójta Gminy Płońsk  z dnia 13 sierpnia 2015 r.  w sprawie zmiany w zarządzeniu Nr 40/VIII/2015 Wójta Gminy Płońsk z dnia 11 sierpnia 2015 r. dotyczącego powołania obwodowych komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum  zarządzonego na dzień  6 września  2015 r. -  zarzadzenie_w_sprawie_zmiany_w_zarzadzeniu__wojta_gminy_plonsk_z_dnia_11_sierpnia_2015_r..docx

Ogłoszenie Wójta Gminy Płońsk o sporządzeniu spisu wyborców - pobierz

Informacja Wójta Gminy Płońsk -  i_n_f_o_r_m_a_c_j_a_w_g_p.docx

FREKWENCJA - frekwencja.docxInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Teresa Giżyńska
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-08-21 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-07 11:23:09
  • Liczba odsłon: 528
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1907392]

przewiń do góry