Wójt Gminy Płońsk

ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż autobusu gminnego AUTOSAN

 

1.      Dane Zamawiającego:

Gmina Płońsk, ul. 19-go Stycznia 39, 09-100 Płońsk

NIP 567-181-02-66, REGON: 130378031

 

2.      Miejsce i termin, w którym można oglądać sprzedawany pojazd:

Autobus gminny można oglądać przy Urzędzie Gminy w Płońsku, ul. 19-go Stycznia 39, 09-100 Płońsk, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 23 662 56 35
w. 52

 

3.      Dane dotyczące sprzedawanego pojazdu:

a)      Marka i typ:                                       autobus AUTOSAN H9-21

b)      Rok produkcji:                                   1991

c)      Kolor powłoki nadwozia:                  kremowo-niebieski    

d)     Masa własna:                                     8400 kg

e)      Maksymalna masa całkowita:            12500 kg

f)       Liczba osi:                                         2

g)      Pojemność silnika:                             6540 cm3

h)      Rodzaj silnika:                                   diesel

i)        Liczba miejsc siedzących:                 52

j)        Przebieg:                                            483 900 km

k)      Cena wywoławcza:                           5200,00 zł

 

4.      Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta:

a)      imię i nazwisko i adres lub nazwa firmy i siedziba oferenta;

b)      numer telefonu;

c)      numer PESEL i NIP oraz w przypadku firm numer REGON;

d)     oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;

e)      oświadczenie oferenta, że przystępując do przetargu zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające
z rezygnacji oględzin.

 

5.      Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:

a)      Oferta powinna być przesłana do dnia 09.10.2015r. do godz. 1000 za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy w Płońsku, ul. 19-go Stycznia 39, 09-100 Płońsk.

b)      Koperta powinna być opisana w następujący sposób: „Oferta na zakup autobusu AUTOSAN H9-21”.

c)      Okres związania ofertą – 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 

6.      Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

7.      Informacje dodatkowe:

a)      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.10.2015r. o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Płońsku, ul. 19-go Stycznia 39, 09-100 Płońsk.

b)      Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę.

c)      Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty przetargu na konto bankowe Gminy Płońsk.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wpłaty i podpisaniu umowy sprzedaży.

formularz_ofertowy.docx
oswiadczenie.docx

projekt_umowy.docx
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marta Sobańska
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-10-02 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-02 11:26:08
  • Liczba odsłon: 230
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1897602]

przewiń do góry