Płońsk, dnia 12.10.2015r.

 

OKS. 271.1.2015

Dokumentacja z przeprowadzonego

ROZPOZNANIA CENOWEGO

o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro

 

zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm.)

 

ustawy nie stosuje się

 

  1. W celu udzielenia zamówienia na :

           Sprzedaż autobusu gminnego marki AUTOSAN H9

 

 

  1. W dniu 30.09.2015 roku zaproszono do udziału w postępowaniu poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.ugplonsk.bip.org.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Płońsk ogłoszenia na sprzedaż autobusu gminnego marki AUTOSAN.

 

 

  1. W terminie do dnia 9.10.2015 roku do godziny 1000 przedstawiono poniższe oferty:

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Oferowana cena

Uwagi

1.

F.H.U. DAMSAM

Damian Staśkowski

Suradówek 12, 87-603 Wielgie

5 220,00

 

2.

DJ. MET Józef Olak

ul. Krzywa 34, 37-450 Stalowa Wola

4 077,00

 

3.

P.H.U. TOWBUD H. Kułacz

ul. Rynek 25, 37-464 Stalowa Wola

3 123,00

 

4.

HANDEL I USŁUGI

Małgorzata Tkaczyk

ul. Wł. Jagiełły 5, 87-617 Bobrowniki

5 340,00

 

5.

Gorczyca Jacek

Nowe Trzepowo 51, 09-402 Płock

5 450,00

 

 

 

 

 

 

  1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej :

WYBRANA OFERTA:

 

Nazwa i adres           Gorczyca Jacek

Nowe Trzepowo 51, 09-402 Płock

Oferta spełnia wymagania zawarte w Formularzu Oferty i jest najkorzystniejsza cenowo.

                                                                           

Komisja w składzie:  

1. Koperski Paweł

 

2. Sobańska Marta

 

3. Wrońska Agnieszka

 

                                                                      

 

ZATWIERDZAM*/NIE ZATWIERDZAM*

                                                                                               Wójt Gminy Płońsk

                                      /-/

                    Aleksander Jarosławski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marta Sobańska
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-12-10 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-12 08:12:49
  • Liczba odsłon: 94
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1900989]

przewiń do góry