Płońsk, dnia 21.10.2015 r.

 

OGŁOSZENIE O ROZPOZNANIU CENOWYM

o szacunkowej wartości poniżej 30.000 euro

Gmina Płońsk reprezentowana przez Wójta Gminy Płońsk

09-100 Płońsk, ul. 19-go Stycznia 39

tel. (0-23) 662 56 35, fax. (0-23) 662 24 26

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl , strona www: www.ugplonsk.bip.org.pl

ogłasza zakup dodatkowych zestawów komputerowych, oprogramowania, Internetu, szkolenia

1.     Nazwa przedmiotu zamówienia : dostawa, usługa, robota budowlana

Przedmiotem zamówienia jest zakup dodatkowych zestawów komputerowych, oprogramowania, Internetu, szkolenia dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inowacyjna Gospodarka

8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion dla projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Płońsk – III etap”

w następującym zakresie :

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup dodatkowych zestawów komputerowych, oprogramowania, Internetu, szkolenia dla mieszkańców (30 sztuk).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 2

 

2. Kryteria wyboru – 100 % cena wykonania zadania.

a.    Termin wykonania zamówienia : do 31 października 2015 roku

b.   Okres gwarancji : od 3 do 5 lat

c.    Warunki płatności : przelew 14 dni

d.   Inne (kryteria w zależności od specyfiki zamówienia)

3.   Forma złożenia oferty :

Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 26.10.2015 roku do godziny 9 00 w formie :

 • Pisemnej (osobiście, listownie) na adres : Urząd Gminy Płońsk

         09 - 100 Płońsk,  Ul. 19 – go Stycznia 39

 • Faxem na numer : nie dotyczy

 • W wersji elektronicznej na e-mail : nie dotyczy

   

  Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami są:

  Paweł Sawicki - Inspektor ds. inwestycji i promocji

  tel. (0-23) 662 56 35 wew. 47, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 8 00 - 16 00 , pokój nr 5,

   

  ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA :

  - pobierz

                                                                                                                      Wójt Gminy Płońsk

                                                                                                              /-/ Aleksander Jarosławski


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-10-21 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 16:26:59
 • Liczba odsłon: 154
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1902580]

przewiń do góry