Obwieszczenie Wójta Gminy Płońsk z dnia 12.02.2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 3040 W Szpondowo - Strachowo - Poczernin
- od km 0 + 024 do km 7 + 315 - pobierz
 Obwieszczenie Wójta Gminy Płońsk z dnia 15.02.2016 r., znak: GK.6220.13.2013 o wydanej decyzji 
 umarzającej  postępowanie administracyjne dla przedsięwzięcia pn:"Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z biogazu o mocy elektrycznej do 1,56 MW w miejscowości Skarżyn, gm. Płońsk, woj. mazowieckie, lokalizacja: działki nr 104, 105, 109, 180/1, 187/2, 188, 201, 200/2, 200/4, 200/6, 200/7, 200/8, 248 - pobierz
 Obwieszczenie Wójta Gminy Płońsk z dnia 29.03.2016 r., znak:GK.6220.02.2016 o wydanym postanowieniu o odstąpieniu od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3040 W Szpondowo - Strachowo - Poczernin od km 0 + 24 do km 7 + 315" - pobierz
  Obwieszczenie Wójta Gminy Płońsk z dnia 07.04.2016 r., znak: GK.6220.05.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn: " Przebudowie sieci dróg gminnych w miejscowościach: „Michowo – Szpondowo – Kownaty”, realizowanego na działkach nr ewid. 196/2, położonej w miejscowości Płońsk, 67/1, 98/1, 74/1, 9/36 położonych w miejscowości Poświętne, 99/1, 98/1, 97/1, 96/1, 95/1, 94/1, 93/1, 115/1, 126/1, 114/1, 113/1, 112/1, 111/2, 110/2, 109/2, 108/2, 107/2, 106/5, 105/4, 105/5, 104/4, 104/5, 103/4, 103/5, 102/3, 101/2, 100/2, 99/2, położonych w miejscowości Michowo, 75/2, 76/3, 76/4, 78, 79, 81/1, 83, 207, 264, 206, 298/1, 217, 218/1, 219/1, 220/1, 267/1, 266/1, 221/5, 221/3, 222/1, 223/1, 200/2, 201/2, 203/8, 203/5, 204/1, 181, 194, 216, 214/1, 214/2, 215/1, 298/2, 241, 242, 250, 263, 256/3, 256/4, 255/6, 255/5, 254/2, 253/2, 252/2, 205, 190/4, 116, położonych w miejscowości Szpondowo” - pobierz
Obwieszczenie Wójta Gminy Płońsk z dnia 06.05.2016 r., znak: GK.6220.05.2016 
o wydanym postanowieniu o odstąpieniu od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: Przebudowie sieci dróg gminnych w miejscowościach: „Michowo – Szpondowo – Kownaty”, realizowanego na działkach nr ewid. 196/2, położonej w miejscowości Płońsk, 67/1, 98/1, 74/1, 9/36 położonych w miejscowości Poświętne, 99/1, 98/1, 97/1, 96/1, 95/1, 94/1, 93/1, 115/1, 126/1, 114/1, 113/1, 112/1, 111/2, 110/2, 109/2, 108/2, 107/2, 106/5, 105/4, 105/5, 104/4, 104/5, 103/4, 103/5, 102/3, 101/2, 100/2, 99/2, położonych w miejscowości Michowo, 75/2, 76/3, 76/4, 78, 79, 81/1, 83, 207, 264, 206, 298/1, 217, 218/1, 219/1, 220/1, 267/1, 266/1, 221/5, 221/3, 222/1, 223/1, 200/2, 201/2, 203/8, 203/5, 204/1, 181, 194, 216, 214/1, 214/2, 215/1, 298/2, 241, 242, 250, 263, 256/3, 256/4, 255/6, 255/5, 254/2, 253/2, 252/2, 205, 190/4, 116, położonych w miejscowości Szpondowo” - pobierz
 Obwieszczenie Wójta Gminy Płońsk z dnia 30.05.2016 r, znak:GK.6220.02.2016 dot. zakończenia zbierania dowodów w sprawie wydania decyzji ooś pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3040 W - Szpondowo - Strachowo - Poczernin od km. 0 + 024 do km. 7 + 315" - pobierz
Obwieszczenie Wójta  Gminy  Płońsk z dnia 28.06.2016r znak GK.6220.02.2016 dot. wydania decyzji ooś pn"Przebudowa  drogi powiatowej nr 3040 W Szpondowo-Strachowo-Poczernin od km 0+024 do km 7+315"- pobierz
 Obwieszczenie Wójta Gminy Płońsk z dnia 04.07.2016 r., znak: GK.6220.05.2016 dot. wydania decyzji ooś pn: "
Przebudowa sieci dróg gminnych w miejscowościach: „Michowo – Szpondowo – Kownaty”, realizowanego na działkach nr ewid. 196/2, położonej w miejscowości Płońsk, 67/1, 98/1, 74/1, 9/36 położonych w miejscowości Poświętne, 99/1, 98/1, 97/1, 96/1, 95/1, 94/1, 93/1, 115/1, 126/1, 114/1, 113/1, 112/1, 111/2, 110/2, 109/2, 108/2, 107/2, 106/5, 105/4, 105/5, 104/4, 104/5, 103/4, 103/5, 102/3, 101/2, 100/2, 99/2, położonych w miejscowości Michowo, 75/2, 76/3, 76/4, 78, 79, 81/1, 83, 207, 264, 206, 298/1, 217, 218/1, 219/1, 220/1, 267/1, 266/1, 221/5, 221/3, 222/1, 223/1, 200/2, 201/2, 203/8, 203/5, 204/1, 181, 194, 216, 214/1, 214/2, 215/1, 298/2, 241, 242, 250, 263, 256/3, 256/4, 255/6, 255/5, 254/2, 253/2, 252/2, 205, 190/4, 116, położonych w miejscowości Szpondowo” - pobierz
 Obwieszczenie Wójta Gminy Płońsk z dnia 28.10.2016 r. dot. zakończenia zbierania dowodów w sprawie  wydania decyzji ooś pn: "Budowa elektrowni wiatrowej Ćwiklin wraz ze stacją transformatorową oraz niezbędną infrastrukturą na działce nr 163/1, obręb Ćwiklin, gmina Płońsk" - pobierz
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: A. Kaniewska
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-10-28 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Kaniewska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-03 12:38:46
  • Liczba odsłon: 625
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1897580]

przewiń do góry