Zawiadomienie Wójta Gminy Płońsk o zakończeniu GK.6220.06.2015 z dnia 25.01.2016 r. pn. Montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej w rejonie msc. Ilino wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Planowane przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane na terenie Gminy Płońsk w powiecie płońskim w zachodniej części województwa mazowieckiego na części dz. nr 10/12 w obrębie msc. Ilino cz. 1.jpeg
Zawiadomiennie Wójta Gminy Płońsk o zakończeniu GK.6220.06.2015 z dnia 25.01.2016 r. pn. Montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej w rejonie msc. Ilino wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Planowane przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane na terenie Gminy Płońsk w powiecie płońskim w zachodniej części województwa mazowieckiego na części dz. nr 10/12 w obrębie msc. Ilino cz. 2.jpeg  
Zawiadomienie Wójta Gminy Płońsk, znak: GK.6220.06.2015 z dnia 10.02.2016 r. pn: Montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej w rejonie msc. Ilino wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Planowane przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane na terenie Gminy Płońsk w powiecie płońskim w zachodniej części województwa mazowieckiego na części dz. nr 10/12 w obrębie msc. Ilino - pobierz
 Zawiadomienie Wójta Gminy Płońsk z dnia 10.03.2016 r., dla przedsięwzięcia pn: "Budowa elektrowni wiatrowej o mocy 800 kW w msc. Pilitowo, na dz. nr. ewid. 94/2, gm. Płońsk, znak: GK.6220.02.2015 - pobierz
 
Zawiadomienie Wójta Gminy Płońsk z dnia 06.05.2016 r., dla przedsięwzięcia pn: "Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego - piasku w granicach złoża LISEWO V(dz. nr ewid. 5/2) w msc. Lisewo, znak: GK.6220.09.2015
- pobierz
 Zawiadomienie Wójta Gminy Płońsk z dnia 12.05.2016 r., znak: GK.6220.01.2016 dla przedsięwzięcia pn:
Montaż
i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na powierzchni 1,205 ha o mocy 0,7 MW w rejonie miejscowości

I
l ino wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną -
pobierz
 
Zawiadomienie Wójta Gminy Płońsk  z dnia 10.06.2016 r., znak: GK.6220.03.2015 dla przedsięwzięcia pn: Eksploatacja kopaliny - kruszywa naturalnego ze złoża "DALANÓWEK XXIII", położonego na gruntach miejscowości Dalanówek - działka nr 84 - obręb Dalanówek, gmina Płońsk, powiat płoński, woj. maz. - pobierz

Zawiadomienie Wójta Gminy Płońsk z dnia 28.07.2016 r. znak GK.6220.04.2016 dot. o zakończeniu dla przedsięwzięcia polegającego na "Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych - studni głębinowej nr S-1 położonej zgodnie z wypisem z rejestru gruntów i wyrysem z mapy ewidencyjnej na działce nr 200/4 w msc. Skarżyn, gm. Płońsk, na której znajduje się biogazownia rolnicza"
pobierz
Z
awiadomienie Wójta Gminy Płońsk z dnia 10 .0 8 .2016 r. ,znak GK.6220.04.201 4 dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie stacji paliw na dz. nr ew. 175/1 w msc. Koziminy Stachowo, obr ę b Koziminy Stachowe, gm. Płońsk, powiat płoński "w zakresie zmiany decyzji Wójta Gmin y Płońsk z dnia 19 sierpnia 2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach  - pobierz
 Zawiadomienie Wójta Gminy Płońsk z dnia 13.10.2016 r., znak:GK.6220.03.2016 dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie, nadbudowie i rozbudowie istniejącej hali produkcyjnej z przeznaczeniem na hale produkcyjno - magazynową z zapleczem socjalno - biurowym na działce nr 5/20, obręb 0003, gm. Płońsk - pobierz
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: A. Kaniewska
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-10-13 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Kaniewska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-13 08:42:38
  • Liczba odsłon: 116
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1897459]

przewiń do góry