Zawiadomienie Wójta Gminy Płońsk z dnia 18.02.2016 r., znak:GK.6220.06.2015 pn: " Montaz i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej w rejonie msc. Ilino (woj. maz., pow. płoński, gmina Płońsk) wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną" - pobierz
 Zawiadomienie Wójta Gminy Płońsk z dnia 23.03.2016 r., znak: OŚ.7661-1/09/10 pn: Budowa elektrowni wiatrowej w miejscowości Ilino, na dz. nr ew. 10/9 - pobierz
 Zawiadomienie Wójta Gminy Płońsk z dnia 04.04.2016 r., znak: GK.6220.02.2015 pn: "Budowa elektrowni wiatrowej o mocy 800 kW w msc. Pilitowo, dz. nr ewid. 94/2, gm. Płońsk - pobierz
 Zawiadomienie Wójta Gminy Płońsk z dnia 23.05.2016 r., znak: GK.6220.09.2015 pn: Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego - piasku w granicach złoża LISEWO V (działka  o nr ew. 5/2) w miejscowości Lisewo, gmina Płońsk, woj. mazowieckie - pobierz
 Zawiadomienie Wójta Gminy Płońsk z dnia 31.05.2016 r., znak: GK.6220.01.2016 dla przedsięwziecia pn: "

Montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 0,7 MW w rejonie msc. Ilino (woj. maz., pow. płoński, gmina Płońsk) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" - pobierz
 Zawiadomienie Wójta Gminy Płońsk z dnia 19 lipca 2016 r., znak:GK.6220.03.2015 dla przedsięwzięcia pn: "Eksploatacja kopaliny - kruszywa naturalnego ze złoża "DALANÓWEK XXIII" , położonego na gruntach miejscowości Dalanówek, dz. nr ewid. 84 - obręb 0010 Dalanówek, gmina Płońsk, powiat płoński, woj. mazowieckie" - pobierz

Zawiadomienie Wójta Gminy Płońsk o wydaniu decyzji środowiskowej z dnia 16.08.2016 r. GK.6220.04.2016 pn. "Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych - studni głębinowej - nr S-1 położonej zgodnie z wypisem i wyrysem z mapy ewidencyjnej na działce nr ew. 200/4 w msc. Skarżyn, gmina Płońsk, na której znajduje się biogazownia rolnicza - pobierz

Zawiadomienie Wójta Gminy Płońsk z dnia 02 września 2016 r. dot. zmiany ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn: Budowa stacji paliw na dz. nr ew. 175/1 w msc. Koziminy Stachowo, obręb Koziminy Stachowe, gm. Płońsk, powiat płoński, woj. mazowieckie - pobierz

Zawiadomienie Wójta Gminy Płońsk z dnia 18.11.2016 r. dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącej hali produkcyjnej z przeznaczeniem na halę produkcyjno - magazynową z zapleczem socjalno -biurowym, na działce o nr ewid. 5/20, obręb 0003 Bońki, gmina Płońsk - pobierz

Zawiadomienie Wójta Gminy Płońsk z dnia 29 listopada 2016 r. dot. wydania decyzji umarzającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsięwzięcia pn: "Budowa elektrowni wiatrowej  Ćwiklin wraz ze stacją transformatorową  oraz niezbędna infrastrukturą na działce nr 163/1, obręb Ćwiklin, gmina Płońsk - pobierz
Zawiadomienie Wójta Gminy Płońsk z dnia 02 grudnia 2016 r. dot. wydania decyzji umarzającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsięwzięcia pn:Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego na działce nr 142/6 w msc. Dalanówek i dz. nr ewid. 9 w msc. Poczernin I - pobierz


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: A. Kaniewska
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-12-02 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Kaniewska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-05 07:41:03
  • Liczba odsłon: 335
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1897142]

przewiń do góry