Płońsk, dnia 01.04.2016 r.

 

RGS.271.7013.DBC.04.16

                                                                                  Do

Wykonawców wg rozdzielnika

 oraz na stronę internetową

 

 

ZMIANA ZAPISU SIWZ – Dział X pkt 15 SIWZ

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Bońki ul. Brzozowa i miejscowości Cempkowo gmina Płońsk prowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego,  oznaczenie sprawy RGS.271.2.2016

 

Uprzejmie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), zwanej dalej ustawą, Zamawiający dokonał na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy następującej zmiany treści SIWZ, tj.:

 

„Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami: oświadczeniami i dokumentami wskazanymi w SIWZ, należy umieścić w zamkniętej kopercie, którą należy zaadresować oraz opisać według poniższego wzoru:

 

Jest zapis:

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

..............................................

Nazwa i adres Zamawiającego:

      Urząd Gminy w Płońsku

      09 – 100 Płońsk, ul. 19 – go Stycznia 39

Adres na który należy składać oferty:

      Urząd Gminy w Płońsku         

 09 – 100 Płońsk, ul. 19 – go Stycznia 39

Sekretariat

Oferta na:

„Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Bońki ul. Brzozowa
i miejscowości Cempkowo gmina Płońsk”

 

RGS.271.2.2016

Nie otwierać przed: 31 marca 2016 roku, godz. 1000

 

Powinno być:

„Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami: oświadczeniami i dokumentami wskazanymi w SIWZ, należy umieścić w zamkniętej kopercie, którą należy zaadresować oraz opisać według poniższego wzoru:

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

..............................................

Nazwa i adres Zamawiającego:

      Urząd Gminy w Płońsku

      09 – 100 Płońsk, ul. 19 – go Stycznia 39

Adres na który należy składać oferty:

      Urząd Gminy w Płońsku

 09 – 100 Płońsk, ul. 19 – go Stycznia 39

Sekretariat

Oferta na:

„Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Bońki ul. Brzozowa
i miejscowości Cempkowo gmina Płońsk”

 

RGS.271.2.2016

Nie otwierać przed: 4 kwietnia 2016 roku, godz. 1000


Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

 

 

                                                                                                                Z poważaniem,


Otrzymują :

 1. Adresat

 2. a/a

   

  Sprawę prowadzi :

   

  Ilona Sklepińska

  Tel. 023 662 56 35 wew. 47

  email : zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
 • Data udostępnienia w BIP: 2016-04-01 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-01 12:53:08
 • Liczba odsłon: 44
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1907282]

przewiń do góry