Zawiadomienie Wójta Gminy Płońsk z dnia 25.04.2016 r. znak:GK.6220.09.2015 dot. braku potrzeby nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn:"Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego - piasku w granicach złoża LISEWO V (działka o nr ewid. 5/2) w msc. Lisewo, gmina Płońsk, powiat płoński, woj. mazowieckie" - pobierz
 Zawiadomienie Wójta Gminy Płońsk z dnia 27.04.2016 r., znak:GK.6220.01.2016 dot. braku potrzeby nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na powierzchni 1,205 ha o mocy 0,7 MW w rejonie miejscowości Ilino (woj. mazowieckie, powiat płoński, gmina Płońsk) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - pobierz
 
Zawiadomienie Wójta Gminy Płońsk z dnia 04.05.2016 r., znak:GK.6220.05.2016 dot. braku potrzeby nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn:

Przebudowa sieci dróg gminnych w miejscowościach Michowo, Szpondowo- Kownaty realizowanego na działkach o nr ew 196/2 położonej
w miejscowości Płońsk, dz. 67/1, 98/1,74/1,9/36 położonych w miejscowości Poświętne, dz.  99/1,98/1,97/1,96/1,95/1,94/1,93/1,115/1,126/1,
114/1,113/1,112/1,111/2,110/2,109/2,108/2 107/2, 106/5, 105/4, 105/5, 104/4, 104/5, 103/4, 103/5, 102/3, 101/2, 100/2, 99/2 położonych
w miejscowości Michowo, dz. 75/2,76/3,76/4,78,79,81/1.83,207,264,206,298/1.217, 218/1, 219/1, 220/1, 267/1, 266/1,221/5,221/3,222/1,
223/1,200/2,201/2,203/8,203/5,204/1,181, 194, 216, 214/1 ,214/2, 215/1, 298/2, 241, 242, 250, 263, 256/3,256/4,255/6,255/5,254/2,253/2, 252/2, 205, 190/4, 116 - pobierz


Zawiadomienie Wójta Gminy Płońsk z dnia 2 3 .0 5 .2016 r. znak:GK.6220. 03 .201 6 dot. potrzeby nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa hali produkcyjnej z przeznaczeniem na hale produkcyjno - magazynowa z zapleczem socjalno - bytowym na działce nr 5/20 w msc. Bońki, obręb 0003, gm. Płońsk - pobierz

Zawiadomienie Wójta Gminy Płońsk z dnia 05.07.2016 r. znak: GK6220. 03 .201 6 dot. podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa hali produkcyjnej z przeznaczeniem na hale produkcyjno - magazynową z zapleczem socjalno - bytowym, na działce nr 5/20 w msc. Bońki, obręb 0003, gm. Płońsk   - pobierz

Zawiadomienie Wójta Gminy Płońsk z dnia 07 .07.2016 r. znak:GK.6220. 04 .201 6 dot. braku nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych -studni głębinowej S-1 p, położonej zgodnie z wypisem z rejestru gruntów i wyrysem z mapy ewidencyjnej na dz. nr 200/4 w msc. Skarzyn, gmina Płońs k, na której znajduje się biogazownia - pobierz


Zawiadomienie Wójta Gminy Płońsk z dnia 14.07.2016 r. znak: GK.6220. 04 .201 4 dot. braku nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wójta Gminy Płońsk z dnia 19 sierpnia 2014r. dla przedsięwzięcia pn:"Budowa stacji paliw na dz. nr ew. 175/1 w msc. Koziminy Stachowo, obręb Koziminy - Stachowe, gm. Płońsk, pow. płoński - pobierz
Zawiadomienie Wójta Gminy Płońsk z dnia 27.12.2016 r. znak: GK.6220.07.2016 dot. braku nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn:Rozbudowa instalacji do odzysku odpadów, dz. nr ew. 146, w miejscowości Arcelin, ul. Bitwy Arcelińskiej 9, 09 - 100 Płońsk - pobierz


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: A. Kaniewska
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-12-29 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Kaniewska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-29 11:44:39
  • Liczba odsłon: 110
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1901071]

przewiń do góry