Pismo znak AGP.6730.60.2017 z dnia 05.02.2018 r. dotyczące przesłania projektu decyzji do uzgodnienia -  image050218120704.pdf

Pismo znak AGP.6730.61.2017 z dnia 05.02.2018 r. dotyczące przesłania projektu decyzji do uzgodnienia -  image050218120721.pdf
 
Zawiadomienie z dnia 19 lutego 2018 r. (znak: AGP.6730.60.2017) informujące o możliwości zapoznania się przez strony z zebranym materiałem dowodowym w prowadzonym postępowaniu na wniosek Pani Agnieszki Ostrowskiej-Basińskiej w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu dla działki nr 95/25 i 95/30 położonych w obrębie Ćwiklin gm. Płońsk -  image190218134109.pdf
 
Zawiadomienie z dnia 19 lutego 2018 r. (znak: AGP.6730.61.2017) informujące o możliwości zapoznania się przez strony z zebranym materiałem dowodowym w prowadzonym postępowaniu na wniosek Pana Roberta Biernatowicz i Pani Ewy Biernatowicz w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu dla działki nr 95/25 i 95/30 położonych w obrębie Ćwiklin gm. Płońsk -  image190218134024.pdf
 
Decyzja Nr 42/18 o warunkach zabudowy z dnia 09.03.20018 r. (znak: AGP.6730.60.2017) odmawiająca ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 95/25, 95/30 z obręb Ćwiklin, gm. Płońsk -  image090318151433.pdf
 
Decyzja Nr 43/18 o warunkach zabudowy z dnia 09.03.20018 r. (znak: AGP.6730.61.2017) odmawiająca ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 95/25, 95/30 z obręb Ćwiklin, gm. Płońsk-  image090318151335.pdf
 
Zawiadomienie z dnia 25.06.2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na dz. nr  44, 43/7, 43/1, 43/3, 97/15, 97/13, 97/17, 97/1, 29/12, 88, 39/2, 28, 59, 60,   90, 45/2, 46/2, 47/3, 48/3, 89/2, 50/4, 50/7, 116, 117/2, 52/2, 53/2, 54/4, 54/2, 55, 56/1, 132, 35/2, 34/2, 3/5, 86, 127/17, 127/15, 127/16, 127/7, 127/8, 6/9 obręb Ilino, dz. nr nr 35, 36, 37 obręb Ilinek, dz. nr   nr 339, 340, 350 Skarżyn gm.Płońsk -  image260618135824.pdf
 
Pismo znak AGP.6733.8.2018 z dnia 18.07.2018 r. dotyczące przesłania projektu decyzji do uzgodnienia -  image190718125812.pdf  
 
Zawiadomienie z dnia 09.08.2018 r. (znak: AGP.6733.8.2018) informujące o możliwości zapoznania się przez strony z zebranym materiałem dowodowym w prowadzonym postepowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej nn-0,4 kV wraz ze słupami typu E oraz linii kablowej  nn-0,4 kV na działkach o nr  44, 43/7, 43/1, 43/3, 97/15, 97/13, 97/17, 97/1, 29/12, 88, 39/2, 28, 59, 60,   90, 45/2, 46/2, 47/3, 48/3, 89/2, 50/4, 50/7, 116, 117/2, 52/2, 53/2, 54/4, 54/2, 55, 56/1, 132, 35/2, 34/2, 3/5, 86, 127/17, 127/15, 127/16, 127/7, 127/8, 6/9 z obr. Ilino, działkach o nr 35, 36, 37 z obr. Ilinek oraz działkach o nr 339, 340, 350 z obr.Skarżyn gm. Płońsk  oraz informacja o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy - image090818073101.pdf  
 
Decyzja Nr 14/18 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 03.09.2018 r. (znak: AGP.6733.8.2018)  dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej nn-0,4 kV wraz ze słupami typu E oraz linii kablowej  nn-0,4 kV na działkach o nr  44, 43/7, 43/1, 43/3, 97/15, 97/13, 97/17, 97/1, 29/12, 88, 39/2, 28, 59, 60,     90, 45/2, 46/2, 47/3, 48/3, 89/2, 50/4, 50/7, 116, 117/2, 52/2, 53/2, 54/4, 54/2, 55, 56/1, 132, 35/2, 34/2, 3/5, 86, 127/17, 127/15, 127/16, 127/7, 127/8, 6/9 z obr. Ilino, działkach o nr 35, 36, 37 z obr. Ilinek, gm. Płońsk -  image030918140652.pdf
 
 
Zawiadomienie z dnia 29.05.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej  na budowie słupów linii napowietrznej średniego napięcia na dz. nr 6, 46, budowie linii kablowej średniego napięcia na dz. nr 6, 7/1, 8/1, 8/2, 9, 10, 11/1, 11/2, 14, 15, 16, 17, 18/2, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2, 21, 22/4, 22/5, 22/6, 23, 24, 27, 28, 30, 45, 46, 84/2, 95/4, 97/1, 132, 229/2, budowie złączy rozdzielczych średniego napięcia na dz. nr 11/2, 30 w m. Jeżewo gm Płońsk -   image300519084942.pdf
 
Pismo znak AGP.6733.6.2019 z dnia 13.06.2019 r. dotyczące przesłania projektu decyzji do uzgodnienia -  image.pdf  
 
Pismo znak AGP.6733.6.2019 z dnia 24.06.2019 r. dotyczące przesłania projektu decyzji ponownie do uzgodnienia -  uzg.pdf
 
Zawiadomienie z dnia 11.07.2019 r. (znak: AGP.6733.6.2019) informujące o możliwości zapoznania się przez strony z zebranym materiałem dowodowym w prowadzonym posterowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na linii kablowej średniego napięcia  kablem typu  3xXRUHAKXS 1x240 mm 2 oraz kablem typu 3xXRUHAKXS 1x120 mm 2 wraz z budową słupa linii napowietrznej średniego napięcia (2 sztuki) oraz złącza rozdzielczego średniego napięcia (2 sztuki) na działkach o numerach: 6, 7/1, 8/1, 8/2, 9, 10, 11/1, 11/2, 14, 15, 16, 17, 18/2, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2, 21, 22/4, 22/5, 22/6, 23, 24, 27, 28, 30, 45, 46, 84/2, 95/4, 97/1, 132, 229/2, z obrębu Jeżewo, gm. Płońsk  oraz informacja o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy -  image110719142251.pdf
 
Decyzja Nr 8/19 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 29.07.2019 r. (znak: AGP.6733.6.2019)  dla inwestycji polegającej  na linii kablowej średniego napięcia  kablem typu    3xXRUHAKXS 1x240 mm   2   oraz kablem typu 3xXRUHAKXS 1x120 mm   2   wraz z budową słupa linii napowietrznej średniego napięcia (2 sztuki) oraz złącza rozdzielczego średniego napięcia (2 sztuki) na działkach o numerach: 6, 7/1, 8/1, 8/2, 9, 10, 11/1, 11/2, 14, 15, 16, 17, 18/2, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2, 21, 22/4, 22/5, 22/6, 23, 24, 27, 28, 30, 45, 46, 84/2, 95/4, 97/1, 132, 229/2, z obrębu Jeżewo, gm. Płońsk   -  image300719092529.pdf
Załączniki Nr 1a-1d -  brn3c2af44d8fc4_003418.pdf
Załącznik nr 2 -  brn3c2af44d8fc4_003422.pdf
Klauzula informacyjna -  klauzula_informacyjna.docx
 
Zawiadomienie z dnia 04.10.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku na płody rolne w istniejącej zabudowie na działce nr 43/28 położonej w obrębie Ćwiklinek gm.Płońsk -  image041019114800.pdf
 
Pismo znak GPR.6730.52.2019 z dnia 21.10.2019 r. dotyczące przesłania projektu decyzji do uzgodnienia -  image221019082445.pdf
 
Zawiadomienie z dnia 07.11.2019 r. (znak: GPR.6730.52.2019) informujące o możliwości zapoznania się przez strony z zebranym materiałem dowodowym w prowadzonym posterowaniu w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku na płody rolne w istniejącej zabudowie na działce nr 43/28 położonej w obrębie Ćwiklinek gm.Płońsk  oraz informacja o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy -  image071119135233.pdf
 
Decyzja nr 62/19 o ustaleniu warunków zabudowy z dnia 26.11.2019r. (znak sprawy: GPR.6730.52.2019) dla inwestycji polegającej na budowie magazynu na płody rolne w ramach istniejącej zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym na działce nr 43/28 z obrębu Ćwiklinek gm. Płońsk - image291119085934.pdf

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Aneta Brzozowska
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-02-05 13:26:21
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiśniewski Dawid
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-23 08:48:45
  • Liczba odsłon: 918
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1897661]

przewiń do góry