Płońsk, dn. 23.08.2018 r.

 

RGS.271.7013.OSA.05.18

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

 

Gmina Płońsk

ul. Pułtuska 39, 09 – 100 Płońsk

tel. 023 662 56 35, fax. 023 662 24 26

www.ugplonsk.bip.org.pl

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Rodzaj zamówienia – robota budowlana

 

Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (
t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest budowę Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Siedlin, Szerominek, Lisewo, Słoszewo Kolonia i Jeżewo.

ZAWIADOMIENIE 
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Gmina Płońsk zawiadamia, że na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) unieważnia niniejsze postępowanie.

Uzasadnienie unieważnienia :

 

Uzasadnienie faktyczne :

Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia. 

Jednocześnie informuję, iż w najbliższych dniach pojawi się ogłoszenie o wszczęciu kolejnego postępowania.

 

Uzasadnienie prawne :

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

 

Środki ochrony prawnej :

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

Wójt Gminy Płońsk

 

 

                                                                                                      /-/Aleksander Jarosławski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-08-23 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-23 13:47:57
  • Liczba odsłon: 50
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1902056]

przewiń do góry