Zobacz podgałęzie

Wybory samorządowe 21 października 2018 r.


Wykaz Urzędników Wyborczych powołanych na terenie gm. Płońsk :

Izabela Leśniewska

Informacja o dyżurach pełnionych przez Urzędnika Wyborczego - pobierz

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie podziału na okręgi wyborcze, ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej pobierz

Obwieszczenie Starosty Płońskiego z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie podziału na okręgi wyborcze, o numerach i granicach okręgów wyborczych oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu Płońskiego - pobierz

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  - pobierz

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.  - pobierz

Zarządzenie Nr 40A/VIII/2018 Wójta Gminy Płońsk z dnia 21 sierpnia 2018 roku - pobierz

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  - pobierz 

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa - pobierz                    

 Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa - pobierz  


Rejestr Wyborców :  

a) wniosek o dopisanie do rejestru wyborców - pobierz  

b)deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców  - pobierz  


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - pobierz

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - pobierz

Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 13 września 2018 roku w sprawie sposobu zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - pobierz

Informacja Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 24 września 2018 r. - pobierz

Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 26 września 2018 roku w sprawie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku na obszarze właściwości terytorialnej tj. powiatu ciechanowskiego i płońskiego pobierz

Informacja Wójta Gminy Płońsk o sporządzeniu spisu wyborców - pobierz

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców - pobierz

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 1 października 2018 r. w sprawi powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Płońsk - pobierz

   


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ewa Tobolska
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-10-01 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-03 13:42:56
  • Liczba odsłon: 748
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1900876]

przewiń do góry