REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
dla których organizatorem jest Gmina Płońsk

Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Płońsk, jest prowadzony zgodnie  z art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Płońsk:
 

  • Zgodnie z § 10 ust.1 wyżej wspomnianego rozporządzenia rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora

 

  • Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

- otwarty dostęp do zawartości rejestru

- wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

 

  • Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora

 

  • Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych   akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
Rejestr instytucji kultury Gminy Płońsk - pobierz
Księga rejestrowa - pobierz
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Szewczak
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-09-04 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Szewczak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-04 08:44:17
  • Liczba odsłon: 64
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1907347]

przewiń do góry