Płońsk, dn. 11.09.2018 r.

 

RGS.271.7013.BA.03.18

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

 

Gmina Płońsk

ul. Pułtuska 39, 09 – 100 Płońsk

tel. 023 662 56 35, fax. 023 662 24 26

www.ugplonsk.bip.org.pl

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Rodzaj zamówienia – robota budowlana

 

Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (
t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest przebudowa terenu rekreacyjno – sportowego w miejscowości Arcelin.

ZAWIADOMIENIE 
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Gmina Płońsk zawiadamia, że na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) unieważnia niniejsze postępowanie.

Uzasadnienie unieważnienia :

 

 

Uzasadnienie prawne :

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4) Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne :

Zamawiający informuje, że kwota, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 284 956,00 zł brutto.

W ofertach złożonych w postępowaniu, Wykonawcy zaproponowali realizację zamówienia za:

Oferta nr 1

Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Zajazd 8, 09 – 100 Płońsk – 320 476,50 zł brutto.

 

Środki ochrony prawnej :

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

Wójt Gminy Płońsk

 

 

                                                                                                      /-/Aleksander Jarosławski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-09-11 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-11 15:07:34
  • Liczba odsłon: 39
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1901967]

przewiń do góry