O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Płońsk

z dnia 17 września 2018 roku

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy Płońsk podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Miejscowości: Bońki, Brody, Michowo, Strachówko, Poświętne

Sala konferencyjna Urzędu Gminy w Płońsku, ul. Pułtuska 39, 09-100 Płońsk

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2

Miejscowości: Cieciórki, Ćwiklinek, Słoszewo, Słoszewo-Kolonia

Świetlica w Słoszewie, Słoszewo-Kolonia 14 a, 09-100 Płońsk

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3

Miejscowości: Kownaty, Koziminy-Stachowo, Nowe Koziminy, Stare Koziminy, Strachowo, Szpondowo

Świetlica w Strachowie, Strachowo 6a, 09-100 Płońsk

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4

Miejscowości: Dalanówek, Krępica, Lisewo, Strubiny

Szkoła Podstawowa w Lisewie, Lisewo 48, 09-100 Płońsk

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

5

Miejscowości: Arcelin, Kluczewo

Świetlica w Arcelinie, Arcelin ul. Bitwy Arcelińskiej 4, 09-100 Płońsk

6

Miejscowości: Siedlin, Michalinek, Poczernin, Woźniki, Pruszyn, Młyńsk, Bogusławice, Jeżewo, Cempkowo, Pilitowo, Raźniewo

Szkoła Podstawowa im. Księdza Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedlinie, Siedlin ul. Jana Pawła II 12, 09-100 Płońsk

7

Miejscowości: Ilinko, Ilino, Skarżyn, Cholewy, Skrzynki, Wroninko

Świetlica w Skarżynie, Skarżyn ul. Aleja Lipowa 16, 09-100 Płońsk

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

8

Miejscowości: Szerominek

Świetlica w Szerominku, Szerominek ul. Płońska 53, 09-100 Płońsk

9

Miejscowości: Ćwiklin, Szeromin, Szymaki

Świetlica w Szerominie, Szeromin 17a, 09-100 Płońsk

 

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I najpóźniej do dnia 8 października 2018 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Płońsk najpóźniej do dnia 12 października 2018 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018 r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

 

Wójt Gminy Płońsk

 

/-/Aleksander Wiesław Jarosławski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-09-17 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-17 11:47:33
  • Liczba odsłon: 113
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1897070]

przewiń do góry